Minun alueeni
Apu

Kuka on edunsaaja?

24-02-2022 13:59 (Päivitetty 28-02-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 743 Näytöt

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvaa osaketta ei oteta huomioon äänimäärää laskettaessa.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Usein yrityksillä on vain yhdenlajisia osakkeita. Silloin osuus osakkeista ja äänimäärästä on useimmiten sama. Jos yrityksellä kuitenkin on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 prosenttia.

Omistusosuus lasketaan niistä osakkeista ja äänimäärästä, jotka eivät ole yhtiön omassa hallussa.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi. Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. 

(Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus)

 

Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajista

 

Elinkeinoharjoittaja/ Tmi

Kun kyseessä on ns. henkilöyhtiö on omistusosuus yrityksestä aina elinkeinoharjoittajalla itsellään 100%. Tällöin Eija on yrityksen edunsaaja koska hän omistaa yrityksen 100%. Toiminimen ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta Kaupparekisteriin tosiasiallisista edunsaajista.

 

24-2-2022 13-38-24.png

 

Osakeyhtiö jolla useampi omistaja

Matti Meikäläinen omistaa 32 prosenttia ja Maija Meikäläinen 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista.
Matti on osakeyhtiön edunsaaja, koska hän omistaa yhtiöstä yli 25 prosenttia. Maija ei ole edunsaaja, koska hänen omistusosuutensa ei ylitä 25 prosenttia.

 

24-2-2022 13-40-13.png

 

Ketkä ovat edunsaajia, kun yritys omistaa yrityksen?

Mikäli asiakas ilmoittaa Visma Pay:lle että toinen yritys omistaa yrityksen tulee Visma Pay:lle toimittaa organisaatiokaavio/yritysrakenne nähtäväksi jotta voidaan todentaa yrityksen omistuspohja tämän lisäksi tulee ilmoittaa yritykselle vaihtoehtoiset edunsaajat.

 

Ossi Omistaja on enemmistöosakas 55 prosentin osuudella yhtiöstä B, joka omistaa 33 prosenttia yhtiön A osakkeista.

Matti on yhtiön B edunsaaja, koska hän omistaa siitä suoraan yli 25 prosenttia. Matti on myös yhtiön A edunsaaja. Yhtiön B enemmistöosakkaana hänellä on yhtiössä A koko yhtiön B omistusosuutta vastaava äänimäärä. Se ylittää 25 prosenttia.

 

24-2-2022 13-40-52.png
 
Lisää esimerkkejä edunsaajista voit katsoa täältä

Miksi Visma Pay kysyy edunsaajat?

Visma Pay on finanssivalvonnan alainen maksulaitos. Visma Pay:n toimintaa sitoo rahanpesulaki ja näin ollen Visma Pay:llä on velvoite tuntea asiakasyrityksensä edunsaajat myös välillisesti.


Mikäli yrityksellä on tosiasiallisia edunsaajia, tulee Visma Pay:n tunnistaa heidän nimensä, syntymäaikansa (henkilötunnus, mikäli henkilö on suomalainen) ja kansalaisuutensa.
Mikäli yrityksellä ei ole tosiasiallisia edunsaajia:
Mikäli yksikään henkilö ei omista yritystä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25% tulee Visma Pay:lle ilmoittaa vaihtoehtoiset edunsaajat.


Tällöin rahanpesulain mukaisesti tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

 

Osanottajat,

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!