Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce APP

Sorteren op:
Het is voor ons allemaal zeer belangrijk dat de Youforce app stabiel is en werkt in lijn met de huidige beveiligingsstandaarden. Omdat oudere versies van iOS of Android geen beveiligingsupdates meer ontvangen vanuit Apple en Google is het daarom niet gebruikelijk deze nog te ondersteunen.    Vanaf Youforce app versie 1.8.1 is het minimaal ondersteunde besturingssysteem iOS 14 voor Apple iPhone en Android 8 voor Android telefoons.   Elke keer als er een nieuwe versie van iOS of Android besturingssysteem beschikbaar komt, testen we de Youforce app op compatibiliteit en besluiten of we oudere versies niet meer zullen ondersteunen. We zullen dit steeds op voorhand laten weten zodat jullie je medewerkers hiervan op de hoogte kunnen stellen.
Volledig artikel weergeven
14-11-2022 09:40 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 68 Weergaven
Als Visma|Raet bieden we geen extra ondersteuning voor Mobile Device Management tools. De meeste MDM-tools kunnen gebruik maken van apps uit de bekende app stores (Google Play en Apple App Store). We leveren dan ook geen losse applicatie, zoals een APK.
Volledig artikel weergeven
19-10-2022 08:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 79 Weergaven
De medewerker zal in de Youforce app het onderdeel ''Mijn dossier'' en ''Profiel'' blijven zien. In ''Mijn dossier'' zijn alle oude salarisstroken & jaaropgaven nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. In ''Mijn dossier'' zijn alle documenten uit het personeelsdossier nog beschikbaar als deze rechten zijn toegekend aan het onderdeel ''standaardgebruiker'' in Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren. Daarnaast is de toegang van de Youforce app voor medewerkers die uitdienst zijn afhankelijk van de rechten die zijn toegekend in Autorisatiebeheer . De volgende inrichting kan bijvoorbeeld voorkomen: Rechten op ''Personal information'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog adres- en contactgegevens wijzigen via de Youforce app Rechten op ''WorkLocationRegistration'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende werklocatie declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Rechten op ''Expense Management'' zijn toegekend aan ''alle gebruikers''. Een medewerker kan na zijn/haar uitdienst datum nog eerder ingediende declaraties bekijken. Nieuwe declaraties indienen kan niet meer. Een medewerker die dus uitdienst is maar nog wel rechten heeft op  ''WorkLocationRegistration" & ''Expense Management" zal de volgende schermen zien als hij/zij een nieuwe declaratie wil indienen:            
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:57 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
In de   beheerdershandleiding (Handleiding Youforce app voor functioneel beheerders)  wordt in het hoofdstuk Algemeen / Rechten exact beschreven welk onderdeel van Autorisatiebeheer moet worden geautoriseerd.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:23 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 204 Weergaven
Sommige professionals hebben ervoor gekozen om méér dan één account te hebben voor Youforce. Vaak een specifiek IC-account met een certificaat en een eigen medewerker account (b.v. beginnend met RO).    Het kan voorkomen dat deze accounts op een later moment zijn samengevoegd in Portaalbeheer van Youforce. Weet je daarom niet meer zeker welk account toegang geeft tot je eigen medewerker en dienstverband gegevens? Doorloop de volgende stappen om het te achterhalen: Log in op Youforce als Professional Download het gebruikersoverzicht via Portaalbeheer / Portaalbeheer / Rapportages /Gebruikersoverzicht Open dit overzicht via Excel. In dit overzicht staat een kolom ‘‘HR Persoonsnummer’’ Zoek in Excel het persoonsnummer van jezelf (of collega) waarvan je het juiste Youforce gebruikersnummer wil weten. Dat gebruikersnummer gebruik je  vervolgens in ‘‘ Autorisatiebeheer ’’ om de juiste autorisatie toe te wijzen.
Volledig artikel weergeven
03-02-2022 14:17 (Bijgewerkt op 08-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 295 Weergaven
Jazeker! Juist door onze App, geloven we dat managers af zullen stappen van een wekelijks HR-uurtje om bijvoorbeeld declaraties goed te keuren, en dit dus veel meer tussendoor zullen doen. De voorwaarde is uiteraard dat er snel en makkelijk te controleren is, en dat is natuurlijk precies de kracht van de Youforce app. We bieden - op basis van een recht - de mogelijkheid voor gebruikers om ook meerdere declaraties in 1 keer goed- of af te keuren. Voorbeeld via Youforce desktop: Voorbeeld via Youforce app: Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht en in de handleiding van de Youforce app    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:54 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 212 Weergaven
Voor het berekenen van de afstand maken we gebruik van services van onze partner Here.   Zij bieden zeer uitgebreide services op het vlak van mobiliteit, waaronder navigatie, geo-locatie en afstandsberekening / routes plannen. (mogelijk ken je hen van de mobiele app HERE WeGo Kaarten & Navigatie) Bij iedere wijziging in de route van een KM declaratie, bepalen we opnieuw de afstand. Eerste deel van de route... Na het toevoegen van de 3de locatie Na het aanklikken van Retour De afstand wordt bepaald op basis van de snelste of kortste (dit richt je zelf in per categorie) route met de auto. Files worden vermeden in de berekening van de route, langdurige wegafsluitingen niet.  
Volledig artikel weergeven
03-06-2022 14:38 (Bijgewerkt op 05-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 245 Weergaven
Bij iedere kilometer-declaratie die wordt ingediend, slaan we de gebruikte locaties op zodat de gebruiker deze bij een volgende declaratie makkelijk - en snel - kan kiezen. Momenteel onthouden we 30 (unieke) locaties, waarbij de meest recente gebruikte bovenaan de lijst staan.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:26 (Bijgewerkt op 03-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 190 Weergaven
De medewerker heeft de mogelijkheid om tot 30 locaties op te geven, wat resulteert in maximaal 29 reisbewegingen. Dit is vooral wenselijk voor ambulante medewerkers die meerdere clienten/locaties per dag bezoeken.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:22 (Bijgewerkt op 03-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 211 Weergaven
Met het in gebruik nemen van de declaraties via de Youforce app & desktop zal de werkwijze voor de Salarisprofessional ook veranderen. Dit betekent dat de Salarisadministratie andere en extra controle mogelijkheden krijgt.   In bijgaande presentatie lichten we toe welke extra controle mogelijkheden er zijn. Ook is zichtbaar hoe dit verschilt ten opzichte van bijvoorbeeld een declaratieformulier in Self Service.  
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 09:02
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 434 Weergaven
Het kan voorkomen dat een gebruiker wel via Single Sign On (SSO) kan inloggen op een laptop/desktop, maar dat dit niet lukt op een telefoon. In het geval van Youforce accounts (gebruiker@onyouforce.com) is Visma|Raet de zogenaamde Identity Provider (IDP) en is dit FAQ-item niet van toepassing. Indien er gebruik gemaakt wordt van Single-Sign-On, is (of beheert) de klant de Identity Provider en geldt dan ook de configuratie zoals deze is ingericht door de klant. Nadat de gebruiker heeft gekozen voor "Inloggen via je organisatie" en het ingeven van het (zakelijk) e-mailadres zal de Youforce app de gebruiker doorsturen naar de inlogpagina van de Identity Provider. Bijvoorbeeld een MS Azure Active Directory. We zijn twee situaties tegengekomen die een wijziging in de configuratie van de Identity Provider vereisen. Omdat de IDP niet tot de infrastructuur van Visma|Raet behoort, kunnen we geen ondersteuning geven, maar wel enkele tips. We raden dan ook om contact op te nemen met de IT afdeling van je organisatie en deze tips te delen. De Youforce app zal na het doorverwijzen een browser openen - als onderdeel van de app - om de inlogpagina van de IDP te tonen. Situatie 1 Indien er tijdens het aanmelden een melding als hier onder komt, staat de IDP niet toe om via de zogenaamde user-agent in te loggen. De user-agent geeft aan welke browser gebruikt wordt. In het geval van een MS Azure Active Directory is gebleken dat een aanpassing van de zogenaamde "Conditional Access" het probleem verhelpt. Zie https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/   Situatie 2 Indien op iOS een blanco pagina wordt getoond Of op een Android telefoon onderstaande foutmelding   dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk te maken met Windows Integrated Authentication.  Dit is bijvoorbeeld de meest gebruikelijke configuratie voor ADFS (Microsoft IDP), omdat het enkele voordelen voor gebruikers en Single Sign-on in meerdere toepassingen introduceert. Deze configuratie vraagt ​​om de gebruiker en het wachtwoord via pop-ups van de browser. Omdat onze Youforce app een browser gebruikt om de inlogpagina te tonen en deze geen pop-ups ondersteunt, zal de authenticatie met Windows Integrated Authentication daarom niet werken. De oplossing is om Forms-authenticatie te gebruiken in de mobiele apps. In ADFS kan dit worden geconfigureerd door verschillende configuratieregels in te stellen op basis van user agents.   In dit Microsoft-artikel wordt uitgelegd hoe u deze configuratie uitvoert: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/operations/configure-intranet-forms-based-authentication-for-devices-that-do-not-support-wia
Volledig artikel weergeven
15-02-2022 09:50 (Bijgewerkt op 10-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 681 Weergaven
Wanneer je als manager naar een (zieke) medewerker navigeerd krijg je daar ook indien bekend een telefoonnummer te zien waardoor je makkelijk vanaf je telefoon direct de medewerker kunt opbellen.      Het telefoonnummer dat hier zichtbaar is is het eerste telefoonnummer dat we vinden wanneer we zoeken in de onderstaande volgorde: Mobiel telefoonnummer (P01036) Privé telefoonnummer ( P01027 ) Werk telefoonnummer (P01037)
Volledig artikel weergeven
25-02-2022 09:53 (Bijgewerkt op 25-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 195 Weergaven
Ziek of herstelmeldingen kan heel eenvoudig in de Youforce app op je smartphone. Maar we weten dat er ook managers zijn die het fijner vinden om dit te doen vanaf hun pc/laptop. Daarom zijn er twee mogelijkheden.   De manager gebruikt de Youforce app In de Youforce app ziet de manager onder Ziekteverzuim eenvoudig alle mogelijkheden rondom ziek en herstel melden.     De manager wil ziekteverzuim doen via PC of laptop Alle functionaliteit die beschikbaar is in de Youforce app, is ook te vinden via https://sickleave.youforce.com     Vanuit Home naar https://sickleave.youforce.com Indien de gebruiker inlogt op Home is de optie Ziekteverzuim beschikbaar in het onderdeel Jouw applicaties     Vanuit Youforce naar https://sickleave.youforce.com Als Home bij jouw organisatie nog niet in gebruik is dan zullen managers (of andere rol die geautoriseerd is) geïnformeerd moeten worden over de link   https://sickleave.youforce.com Als beheerder van Youforce kun je overwegen om de links op te nemen via Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Gebruikersinstellingen beheren. De link is dan als volgt zichtbaar:   Let op: ook het vinkje bij ''Gebruikers mogen favoriete hyperlinks instellen in rubriek websites'' moet aan staan om de links daadwerkelijk te tonen op het Youforce portaal.    
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:23 (Bijgewerkt op 24-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 225 Weergaven
Declaraties beoordelen (goedkeuren of afkeuren) kan heel eenvoudig in de Youforce app op je smartphone. Maar we weten dat er ook mensen zijn die het fijner vinden op declaraties te beoordelen vanaf hun pc/laptop. Daarom zijn er twee mogelijkheden.   De manager (of andere rol die geautoriseerd is) gebruikt de Youforce app In de Youforce app ziet de manager (of andere rol die geautoriseerd) onder Declaraties eenvoudig alle declaraties die moeten worden beoordeeld         De manager (of andere rol die geautoriseerd is) beoordeelt de declaraties via pc/laptop Alle functionaliteit die beschikbaar is in de Youforce app is ook te vinden via https://expense.youforce.com         Vanuit Home naar https://expense.youforce.com Indien de gebruiker inlogt op Home is de optie Declaraties eenvoudig beschikbaar in het onderdeel Jouw applicaties     Vanuit Youforce naar https://expense.youforce.com  Als Home bij jouw organisatie nog niet in gebruik is dan zullen managers (of andere rol die geautoriseerd is) geïnformeerd moeten worden over de link   https://expense.youforce.com/ Als beheerder van Youforce kun je overwegen om de links op te nemen via Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Gebruikersinstellingen beheren. De link is dan als volgt zichtbaar:   Let op: het vinkje bij de optie ''Gebruikers mogen favoriete hyperlinks instellen in rubriek websites'' moet ook geactiveerd zijn om het onderdeel links te tonen op Youforce  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 09:48 (Bijgewerkt op 24-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 212 Weergaven
Het inloggen op de Youforce app is vergelijkbaar met het inloggen op Youforce op een laptop. Afhankelijk van wat binnen jouw organisatie gebruikelijk is gaat dit via: Single Sign On van jouw organisatie, via de knop  Inloggen via je organisatie Youforce account (account dat eindigt op @onyouforce.com), via de knop  Inloggen met je Youforce account.       Om de medewerker te helpen met deze keuze hebben we daar een help-pagina voor toegevoegd;  Ontdek welke inlogmethode jij hebt     Inloggen via je organisatie (SSO) Nadat de medewerker op deze knop heeft geklikt, verschijnt een nieuw scherm waar we vragen naar het e-mailadres van de gebruiker. Het domein van het e-mailadres (in het voorbeeld "@youforce.net") gebruiken we om door te verwijzen naar de Identity Provider (IDP). Zie dit als de inlogpagina van de organisatie zelf. In het voorbeeld hier onder zie je dat er verwezen wordt naar een inlogpagina van een Microsoft Active Directory. Vanaf dit punt gelden de procedures, voorwaarden, regels van de organisatie.       Inloggen met je Youforce account Bij het gebruik van een Youforce account is een tweede factor verplicht. Na het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord, zal deze gevraagd worden. In dit voorbeeld maken we gebruik van PING als tweede factor (het voordeel hiervan is dat er actief een push bericht verzonden wordt)         Na het inloggen (authenticatie) Na de eerste inlog vraagt de app om een pincode (6 cijfers) in te geven. Veelal wordt de pincode als backup gebruikt, als biometrische opties (vingerafdruk, gezichtsherkenning) niet beschikbaar zijn. (dit kan zijn omdat de telefoon dit niet ondersteund of andere redenen, zoals het dragen van een mondkapje waardoor de gezichtsherkenning simpelweg niet werkt) Vanaf nu hoeft de gebruiker in principe niet meer in te loggen, de Youforce app kan geopend worden via gezichtsherkenning of vingerafdruk. (in het ergste geval met de pincode) Swiped de gebruiker de Youforce app naar de achtergrond, zullen we na 30 seconden ook weer de gezichtsherkenning, vingerafdruk of pincode vragen. We minimaliseren hiermee misbruik van gegevens en functionaliteit indien men de telefoon onbeheerd laat. Je ziet, we doen er alles aan om het simpel en veilig te houden! Toch kan het voorkomen dat de Youforce app de gebruiker vraagt om opnieuw in te loggen. De app vernieuwd uit zichzelf de sessie, maar dit kan tot maximaal 300 dagen, hierna moet de gebruiker zich opnieuw aanmelden.   Indien er gebruik gemaakt wordt van Single Sign On worden deze instelling grotendeel beheerd door de organisatie (het kan dus zo zijn, dat een organisatie ervoor kiest om iedere 2 maanden opnieuw in te loggen)   Bekijk ook de bijbehorende video's,  Download en eerste inlog in de Youforce app voor Android  en  Download en eerste inlog in de Youforce app voor Apple
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:41 (Bijgewerkt op 03-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 633 Weergaven
We ondersteunen de Youforce app voor de twee meest gebruikt mobiele besturingssystemen, namelijk iOS (Apple) en Android (Google). We zullen ervoor zorgen dat we de twee meest recente versies van zowel iOS als Android ondersteunen.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:44 (Bijgewerkt op 03-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
De Youforce app is bedoeld voor gebruik op een telefoon. Tablets, laptops en PC’s ondersteunen we middels Youforce desktop.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 11:46 (Bijgewerkt op 03-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
De Youforce app zal de laatst gebruikte rol binnen portaal gebruiken bij het navigeren naar 'Mijn dossier'. Indien deze rol geen autorisatie heeft op het dossier zal de functionaliteit dus niet werken. Het is daarom aan te raden om in Youforce / Portaalbeheer / Portaalbeheer / Gebruikersinstellingen / Youforce autorisatieprofielen beheren in   alle rollen   de volgende autorisatie aan te zetten Personeelsdossier - Medewerker Salarisdossier - Medewerker (GEMAL)
Volledig artikel weergeven
24-01-2022 11:14 (Bijgewerkt op 24-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 307 Weergaven
Op dit moment zijn het wijzigen van adresgegevens (zowel woon- als postadres) en contactgegevens (zowel privé als werk) beschikbaar. Op basis van suggesties van de klanten van Visma|Raet bepalen we welke gegevens mogelijk in de toekomst ook wijzigbaar kunnen zijn. Heb je een goede suggestie? Laat het gerust weten aan je Customer Success Manager.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
Ja, als je het wijzigen van adres- en contactgegevens in de Youforce app beschikbaar maakt voor medewerkers kan je ook nog de huidige Self Service workflows actief houden. Maar de verwachting is dat medewerkers in de Youforce app eenvoudiger vinden. Je bepaald dus als organisatie zelf hoe lang de huidige Self Service workflows nog nodig/gewenst zijn.  
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 13:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 196 Weergaven