Mijn Communities
Help

Manier vullen veld Identity aangepast per 1 september 2021

door Anonymous

Met ingang van 1 september 2021 hebben we de naam van het scherm Stuurgegevens UPI gewijzigd in Stuurgegevens UPI/Identity. Aan dit scherm hebben we het veld Identity vullen met toegevoegd, waarmee je kunt opgeven, hoe het systeem het veld Identity van een medewerker moet vullen:

 • Automatisch genereren
  Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen door het systeem.
 • Gebruik Medewerker code
  Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen met de medewerkercode.
 • Gebruik Medewerker UPI
  Je kiest ervoor om het veld Identity automatisch te laten vullen met de UPI.
 • Gebruik Voorkeur Identity
  Je kiest ervoor om het veld Identity te laten vullen met een waarde die jouw voorkeur heeft.
  Dit veld wordt beschikbaar gesteld via Self Service. Je kunt daar bijvoorbeeld kiezen voor het E-mailadres als identiteit of voor een waarde uit de vrije velden van je organisatie. Dit veld kun je ook aanpassen via een import.
  Let op: als je in de import geen identity invult, blijft het veld Identity in HR Core Business leeg.

Als je in het scherm Stuurgegevens UPI/Identity kiest voor de optie Gebruik Voorkeur Identity, dan kun je het veld Voorkeur Identity muteren in HR Core Business of wordt de waarde gevuld via Self Service als je de rubriek 10526800PS opneemt in je Self Service workflow/processen.

Medewerker (aanvullend) / Wizard Aanmaken medewerker
We hebben het veld Voorkeur Identity toegevoegd aan het scherm Medewerker (aanvullend) en opgenomen in de Wizard Aanmaken medewerker, zodat het geborgd is in al onze processen.