Mijn Communities
Help

Onderhoud woensdagavond 22 april

door Anonymous

Vanavond zal tussen 20:00 en 21:00 Payroll Business wegens onderhoud niet beschikbaar zijn. Dit vanwege het oplossen van een aantal loonaangiftemeldingen.

Vanuit de Belastingdienst is er over periode 01 van 2020 reeds een inhoudelijke terugkoppeling gedaan over de inhoud van de loonaangifte. Hieruit kwam een aantal meldingen vaker dan gemiddeld naar voren vanuit de aanleveringen uit Payroll Business. De meest voorkomende meldingen hebben wij opgelost en woensdag 22 april zullen deze met een tussentijdse upgrade naar productie worden gebracht. 

Welke meldingen betreft het?

Code reden einde arbeidsovereenkomst

2023: ''Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 11, 13 of 15 EN Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 1, 10, 11, 82 of 83 EN Datum einde inkomstenverhouding is gevuld DAN moet Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn met een geldige code.''

Voor melding 2023 raden wij u aan om deze te controleren in Payroll Business. Wij kunnen niet alle zaken hieromtrent geautomatiseerd oplossen, omdat hier twee oorzaken ten grondslag liggen. Tijdens de analyse hebben we moeten constateren dat er door onze gebruikers nog een heel groot aantal werknemers uit-dienst zijn gemeld in 2020, voordat de reden uit-dienst door ons verplicht is gesteld. Voor deze medewerkers zien wij dat de reden uit-dienst nog niet gevuld is. Om deze meldingen op te lossen, zal met de peildatum van de datum uit-dienst de bijbehorende reden uit-dienst nog gevuld moeten worden. Deze zijn ook terug te vinden op het signaleringsverslag. 

Code reden einde arbeidsovereenkomst

2024: "Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13 of 15 DAN het gegeven Code reden einde arbeidsovereenkomst niet aanleveren".

In dit geval leverden wij ten alle tijden de reden uit-dienst mee. Vanaf nu zullen wij dat alleen nog maar doorgeven als er sprake is van uit-dienst meldingen wanneer er bij de werknemer sprake was van bovenstaande inkomstenverhouding.

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog

2061: "Als Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 83 OF Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is gelijk aan 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40 of 46 OF Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is op Datum aanvang tijdvak gelijk aan “J” EN Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst is op Datum aanvang tijdvak gelijk aan “J” EN Indicatie oproepovereenkomst is op Datum aanvang tijdvak gelijk aan “N” DAN is Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog gelijk aan € 0".

De berekening van de AWF Hoog en Laag gaat in dit geval juist. Echter gaven wij de gegevens betreffende de arbeidsovereenkomst aan het einde van de periode in door plaats van de begin van de periode. Hierdoor kloppen de gegevens met wat er is gestuurd en met wat er is berekend niet met elkaar. Vanaf nu geven wij deze gegevens door betreffende de begin van de periode, zoals ook de berekening op dit moment al plaats vind.

Hoe en wanneer zullen deze meldingen opgelost zijn?

Deze gegevens zullen door de Payroll in de onderstaande gevallen voor een mutatie leiden, wat zorgt voor de oplossing van de meldingen vanuit de Belastingdienst.

Salarisverwerking van periode 04 is nog NIET afgesloten:

1. Wanneer je de salarisverwerking afsluit met de keus "vervolg verwerking met afsluiting" zullen deze gegevens in die afsluitende run worden hersteld en zullen de meldingen vanaf de aanlevering periode 04 worden her-aangeleverd over het hele jaar 2020. Bij een "alleen afsluitende run" zal dit niet gebeuren. Hieronder staat uitgelegd hoe dan de meldingen opgelost kunnen worden.

Salarisverwerking van periode 04 is reeds afgesloten:

1. Wanneer je nog wilt dat dit in de april-aangifte met terugwerkende kracht wordt hersteld, kun je er voor kiezen een aanvullende run te draaien. Deze zal echter wel met een oudste startdatum gestart moeten worden van begin van het jaar. Hier kan de Servicedesk bij ondersteunen. Voor deze optie is het wel van belang dat de aangifte van periode 04 nog niet verzonden is. Wanneer dit wel het geval is, heeft deze optie geen toegevoegde waarde.

2. Als de aangifte van periode 04 al verzonden is, zullen bovenstaande zaken bij de eerstvolgende salarisverwerking worden opgelost. Dit zal automatisch gebeuren bij het starten van een "eerste verwerking". Wanneer dit de situatie is, zullen bovenstaande meldingen ook nog worden teruggekoppeld door de Belastingdienst over periode 04 en zullen de meldingen, met terugwerkende kracht, in de nieuwe periode worden hersteld.