Mijn Communities
Help

Nieuwe salarisregeling CAO Sociale Werkvoorziening en CAO aan de slag

door Frank JHM Poell

Voor zowel de CAO Sociale Werkvoorziening als ook de CAO Aan de Slag is, als onderdeel van het opbreken van de cao’s, besloten tot aanpassingen van de salarisregelingen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023. Het betreft de salarisregeling 06 Soc werkvoorziening (WSW) en 84 voor Aan de Slag.


De verwachting is dat de definitieve CAO teksten voor beide CAO’s in de loop van december definitief worden en daarmee ook de nieuwe salarisregelingen.

Als deze salarisregelingen beschikbaar zijn, kunnen deze worden geïmporteerd en kan, voor zover van toepassing, de functie 160060 Bepalen brutosalarissen worden uitgevoerd met eventueel een afwijkende ingangsdatum van 1 oktober 2023.


Hierbij een tweetal aandachtspunten:

  • Het importeren en bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht in HR Core Beaufort leidt NIET tot salarismutaties in Payroll Gemal.
    Deze wijze waarop in Payroll Gemal moet worden omgegaan met deze aanpassing van de salarisregeling is afhankelijk van het moment van het beschikbaar komen van de salarisregeling in Payroll Gemal en de status van de salarisverwerking in Payroll Gemal.
    Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2023-12/28 en 2023-12/41.
  • Per 1 januari 2024 komen nieuwe versies beschikbaar van de salarisregelingen 06 Soc werkvoorziening (WSW) en 84 Aan de Slag in verband met de wijziging van het wettelijk minimumloon.
    Aangezien in HR Core Beaufort slechts één versie van een salarisregeling beschikbaar is, is het zaak het importeren van de salarisregelingen van medio december 2023 en 1 januari 2024 in de juiste (chronologische) volgorde uit te voeren.

Voor meer informatie m.b.t. het toepassen van een afwijkende ingangsdatum en het effect daarvan op de historie: zie dit kennisartikel.

2 Opmerkingen