Mijn Communities
Help

Toelichting "Dagen voor berekening ziekengeld onterecht aangemaakt"

door Frank JHM Poell (Bijgewerkt ‎18-07-2023 16:10 door Frank JHM Poell VISMA )

In release 2023-07 van HR Core Beaufort is een wijziging doorgevoerd in het berekenen van ziektemutaties voor de salarisverwerker, naar aanleiding van een aantal klantmeldingen.
Deze wijziging is gecommuniceerd in de release notes onder de titel “Dagen voor berekening ziekengeld onterecht aangemaakt”.

 

Deze wijziging en de melding hiervan in de release notes hebben tot vragen geleid bij een aantal klanten.

 

Oorsprong van de wijziging is een klantmelding dat door Payroll Gemal bij “gewone ziektegevallen” de berekende bedragen op uitvoercode 1339 (Aanvulling ZW) worden geboekt i.p.v. 0985 (Loondoorbetaling ziekte). Oorzaak hiervoor was dat bij een “gewoon ziektegeval” de ziekte uren van een berekende periode werden opgeslagen in rubriek P01774 (Ziektedagen tbv uitvoeringsinstelling) en doorgegeven aan de salarisverwerker in rubriek P00436/invoercode 02436 (Dagen voor berekening ziekengeld).

Vervolgens werd geconstateerd dat er in meer situaties sprake was van het onterecht berekenen en aanleveren van invoercode 02436 aan de salarisverwerker, zonder dat dit overigens de berekening in Payroll Gemal beïnvloedde.

 

Er kan een verschil ontstaan met betrekking tot het berekenen van de ziektegegevens wanneer upgrade 36 is geïnstalleerd.

 

Voor alle ongewijzigde ziektegevallen worden ziektegegevens berekend en indirecte mutaties aangemaakt voor periode 7, zoals te verwachten.

Voor een ziektegeval dat wijzigt in periode 7, bijvoorbeeld omdat het percentage ziek wijzigt of omdat het ziektegeval hersteld wordt gemeld, worden de ziektegegevens herberekend vanaf de start van het ziektegeval en worden indirecte mutaties aangemaakt vanaf de start van het ziektegeval. Echter, omdat de ziektegegevens alleen voor het huidige jaar herrekend kunnen worden door Payroll Gemal, worden de indirecte mutaties voor voorgaande jaren automatisch geblokkeerd.

 

Een en ander heeft geen impact op salarisbetaling via Payroll Gemal.

 

Wel gaat Payroll Gemal door deze aanpassingen de ziekteberekening op code P00985 (00985) uitvoeren. Om de juiste journaalposten aan te maken dien je deze code op te nemen in je journaalpost op dezelfde regel als waar de codes 01337 - 01339 staan.

4 Opmerkingen