Mijn Communities
Help

Korting en opbouw Persoonlijk Budget

door Niek Grupstra

Melding

In onze releasenotes Gemal voor periode 07 hadden we een aanpassing beschreven bij onderwerp “2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget”: Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1]. 

 

De aanpassing die we hiervoor doorgevoerd hebben, was voor de doelgroep waarbij het budget gevormd werd door doorstorting van vakantietoeslag (VT) en/of eindejaarsuitkering (EJU). Daarnaast is er echter ook een doelgroep waarbij het budget tot stand komt door berekening van een percentage over een grondslag budget en waarvoor dus nog geen aanpassing was doorgevoerd.

 

Oplossing

Met ingang van periode 2022-08 is ook dit aangepast. De aanpassing was te laat voor de reguliere release en is per 04-08-2022 in productie gegaan.

 

Automatische herrekening 08-18

In periode 08 zullen we de automatische herrekening nogmaals uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-18 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

NB - een aanpassing in vaste opbouw budget, kan eventueel ook doorwerken in koop/verkoop van verlofuren daar waar de betreffende uitvoercode in de grondslag verlofuren is opgenomen.

Meer informatie

 

[1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd.

5 Opmerkingen