Mijn Communities
Help

Melding L2208 bij transitievergoeding

door Niek Grupstra (Bijgewerkt ‎01-02-2023 11:39 door Niek Grupstra VISMA )
Update 01-02-2023
Wij hebben enkele vragen ontvangen over de berekening van SV premies in de beschreven situatie. Hieronder de antwoorden op deze vragen:
 
  • De aanwezigheid van loon SV leidt tot de berekening van premies werknemersverzekeringen over de transitievergoeding.
  • Indien je een werknemersbijdrage WGA premie inhoudt, dan wordt deze ook berekend over de transitievergoeding.
  • Al deze zaken worden gecorrigeerd en automatisch herrekend in release 03-2023. Je herkent deze herrekening aan reden 03-02.
 
Update 19-01-2023
Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd. 
 
Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellenvan loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.
 
Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout
zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen. 
Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd.
 
Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.
 
Oorspronkelijk bericht 18-01-2023

 

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald).

 

Foutmelding L2208 signaleert:

Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63
DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”.

 

Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden:

  • 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst).
  • 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst).
  • 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst).

 

Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208.

 

Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal. 

 

We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes. 

4 Opmerkingen