Mijn Communities
Help

Presentatie loonheffing 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie

door Evert van Manen

Naar aanleiding van release 2022-05 komen er vragen over het ontbreken van de presentatie van de component loonheffing in de kolom 'waarvan eenmalig'  bij eenmalige betalingen die tegen het (tijdvak) tabeltarief worden berekend. In release 2022-05 is besloten deze presentatie niet meer op te nemen op de salarisspecificatie, omdat bij de berekeningen van eenmalige posten die tegen het tabeltarief worden berekend, de bijbehorende loonheffing niet eenduidig kan worden bepaald. Het tabeltarief is namelijk niet lineair en dit leverde vragen op.

 

Daarom presenteren we de eenmalige componenten die berekend worden met het tabeltarief, niet meer in de kolom 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie. De presentatie van de loonheffing voor eenmalige posten die tegen bijzonder tarief worden berekend, blijven wel zichtbaar in de kolom 'waarvan eenmalig'.

13 Opmerkingen