Mijn Communities
Help

4e Algemene update PD Self Service

door Daniel_van_Bendegem

Allereerst nog een goed 2023 gewenst. Vanwege de vakantie periode is er een tijdje geen PD update geweest. Vanaf deze update zullen we dit weer elke twee weken gaan posten.

 

Performance en Stabiliteit

In december en januari hebben wij problemen gehad op het Excel rekenblad. Veel klanten kregen bij het opslaan de melding “Out of Memory”. Inmiddels hebben wij eerdere updates uitgebracht die dit probleem verhelpen. Wij hebben tot deze week nog gemonitord op dit probleem en het is niet meer terug gekomen. Wij hebben ook aanvullende meldingen gemaakt die ons op de hoogte stellen wanneer dit probleem weer kan ontstaan.

 

In januari hebben wij ook aanvullende updates gedaan aan de workflow definitie tegel. Voornamelijk het instellen van de aanvullende e-mails loopt nu een stuk sneller. Bij het instellen van de aanvullende e-mails werd na iedere invoer een controle uitgevoerd. Dit wordt nu alleen nog gedaan bij het opslaan van de gegevens. Ook is het pop-up scherm hiervoor aangepast zodat de knoppen altijd zichtbaar zijn.

 

Export Issues

In December hebben wij ook problemen gehad met de export. De export heeft een tijd lang maar 3x per uur gelopen. Ook hier hebben wij updates voor uitgebracht en de export gaat nu weer iedere 5 minuten. Wij zijn nog bezig met aanvullende verbeteringen waardoor de export voor alle klanten iedere 3 minuten zal lopen.

 

Here.Com Afstand berekening

De melding over de verkeerd berekende adressen staat nog steeds uit bij Here.com. In de vorige update is hier ook een over gecommuniceerd. Helaas is er nog niet meer informatie door here.com gegeven.

 

Wij hebben in de tussentijd meer adressen doorgekregen vanuit onze klanten. Deze hebben wij ook aan de lijst toegevoegd. Wanneer wij meer informatie krijgen vanuit Here.com zullen wij dit met iedereen delen.

 

Ook zijn er door klanten routes aangegeven die niet kloppen. Deze routes nemen wegen die niet toegankelijk zijn oor regulier verkeer. Deze routes hebben wij ook geregistreerd en zullen dit oppakken met Here.com. Om dit soort routes aan te passen zullen wij toegang gaan krijgen tot een tool die here.com gebruikt om routes aan te passen. Zodra wij toegang tot deze tool krijgen zullen we zorgen dat deze routes weer correct berekend worden.

 

Omdat dit inmiddels erg lang duurt zijn wij bezig alle meldingen bij here.com te escaleren. Wij zien dat de data aan de kant van here.com voor voornamelijk nieuwbouw vaak incorrect is. Hierdoor ontstaan de bovenstaande fouten. Wij hopen dat met deze escalatie here.com snel verbeteringen gaat doorvoeren aan hun kant.

 

Infoblok

Het infoblok is aangepast om nu altijd te worden weergegeven. Voorheen gebeurde dit alleen wanneer de activiteit in de workflow de optie “Gegevens Wijzigbaar” aan had staan. Hierover is meer informatie gegeven in dit bericht.

 

Werkpatroon

Lange tijd heeft het werkpatroon niet gewerkt. Wij hebben updates uitgebracht om mogelijk te maken het werkpatroon in te stellen. Om het werkpatroon te gebruiken hebben we ditwerkinstructie gemaakt. Het werkpatroon is hiermee beschikbaar voor alle Beaufort Online klanten.

 

Minimum loon

Op 1 januari is het nieuwe minimumloon weer ingegaan. De nieuwe waardes zijn ook in HR Self Service verwerkt en worden nu gebruikt.

 

Update on Buttons

Een tijdje geleden hebben wij een update gemaakt voor de knoppen in de workflows. Deze hebben wij uitgebracht op onze Beta omgeving zodat de klanten dit konden testen. Helaas heeft het erg lang geduurd voordat de klanten toegang konden krijgen tot deze beta omgeving. Vanaf vorige week is het mogelijk om de beta tegel voor medewerkers in te stellen. Kijk voor meer informatie op deze dit community pagina.

 

Percentage Deelbetrekking

Voorheen werd het percentage deelbetrekking niet her berekend wanneer je in de dialoog terug ging om het aantal uren aan te passen. Dit is nu met een update opgelost. Wanneer het aantal uren gewijzigd wordt, wordt het percentage deelbetrekking ook op de vervolg formulieren bijgewerkt.