Mijn Communities
Help

Uitbreiding van de toegangsrechten in Visma eAccounting

door Jim Zwetsloot

Voor alle klanten die meer mogelijkheden willen met betrekking tot toegangsrechten voor verschillende gebruikers, is er goed nieuws. We hebben de toegangsrechten uitgebreid. Vanaf vandaag is het mogelijk om deze per module toe te kennen, namelijk aan het Dashboard, Verkoop, Inkoop, Voorraad, Kas en Bank, Boekhouding, Instellingen en de Apps. Verder kan je de toegang voor het goedkeuren van btw-aangiften en inkoopfacturen los van elkaar toekennen of intrekken.

 

Het is nu nog makkelijker geworden om jouw eAccounting-omgeving beter te beveiligen en interne processen te stroomlijnen om deze zo beter aan te laten sluiten op de specifieke behoefte van jouw organisatie.

 

Uitbreiding van de toegangsrechten in eAccounting.png

 

Per module kun je per gebruiker aangeven of deze gebruiker Geen toegang, Alleen lezen of Volledige toegang moet hebben. Voor Inkoop en Verkoop heb je ook nog de mogelijkheid om Toegang zonder betalingen toe te kennen. Vooralsnog is dit aan de Verkoopkant enkel relevant voor eAccounting Factureren in samenwerking met een accountant, als de instelling Sta toe dat klant betalingen op facturen registreert wordt gebruikt. We verwachten dat deze optie ook een rol gaat spelen bij toekomstige functionaliteit die debiteurenbetalingen raakt. Voor de Apps heb je enkel de mogelijkheid om Alleen lezen of Volledige toegang toe te kennen.  

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een medewerker van de debiteurenadministratie enkel toegang geven tot de module Verkoop. Of wanneer een medewerker geen wijzigingen mag aanbrengen, maar wel op de hoogte moet zijn, dan kun je deze Alleen lezen toegang geven. 

 

Bij Alleen lezen toegang heeft de gebruiker inzicht in de vensters en kan deze gebruiker rapporten printen, de gebruiker kan echter geen wijzigingen aanbrengen. Indien een gebruiker Geen toegang heeft voor een bepaalde module dan is het onderdeel ook niet aanwezig in de user interface. Hieronder een voorbeeld van een medewerker die enkel toegang heeft tot het Dashboard, Verkoop en Voorraad.

 

Uitbreiding van de toegangsrechten in eAccounting2.png

 

Uitbreiding van de toegangsrechten in eAccounting3.png

 

Overgang oude toegangsrechten naar de nieuwe toegangsrechten

De reeds bestaande toegangsrechten worden op de volgende manier overgezet naar de nieuwe toegangsrechten.

 

Oud Nieuw 

Alle toegang                  Volledige toegang

Alleen verkoop             Toegang op verkoop zonder betalingen, alleen lezen voor Apps

                                        geen toegang tot de andere modules

Beperkt                          Volledige toegang tot instellingen, toegang zonder betalen op                

                                        verkoop en inkoop en alleen lezen toegang op de overige modules

Alleen lezen                  Alleen lezen

 

Goedkeuringsrechten

Alle                                 Goedkeuren/afkeuren

Beperkt                         Goedkeuren afkeuren

Geen                              Geen

 

De uitgebreide toegangsrechten zijn beschikbaar in alle varianten van eAccounting waar het venster toegangsrechten voorheen al beschikbaar was. 

 

1 Opmerking