Mijn Communities
Help

Nieuw in 8.40 - Opgaaf ICP

door sanderdercksen (Bijgewerkt ‎15-03-2021 09:58 door sanderdercksen VISMA )

In versie 8.40 bieden we een volledig nieuw proces voor het samenstellen en verzenden van de opgaaf ICP. Een korte opsomming van de verbeteringen in dit nieuwe venster:

 • Revisies; zoals ook gebruikelijk in de btw-aangiftes. Hiermee bieden we mogelijkheid om een nieuwe aangifte op te stellen voor een bestaand tijdvak, als een revisie op de eerder ingezonden aangifte.
 • Factuurdatum of periode; de nieuwe Opgaaf ICP ondersteunt de keuze voor het doen van aangifte op basis van factuurdatum of van periode. Deze mogelijkheid kennen we ook vanuit de btw-aangifte. De instelling hiervoor is terug te vinden in de crediteur Belastingdienst.
 • Correcties; een mogelijkheid om correcties uit eerdere perioden mee te nemen in de Opgaaf ICP.
 • Groepering btw-nummer; het is mogelijk om debiteuren met hetzelfde btw-nummer te clusteren in de Opgaaf ICP.
 • Historie; elke verzonden aangifte wordt opgeslagen en kunt u ten alle tijde opnieuw bekijken. 
 • Doorzoomen; de mogelijkheid om alle transacties in te zien die ten grondslag liggen aan de Opgaaf ICP. Uiteraard is het mogelijk om direct door te zoomen naar de factuur
 • Fiscale-eenheid *; de Opgaaf ICP kan zowel op het niveau van de vestiging worden opgesteld als op het niveau van de Organisatie. In de stamgegevens van de Organisatie kunt u kiezen welk niveau gebruikt moet worden.
 • Lijstvenster; het nieuwe venster Opgaaf ICP opent standaard in een lijstvenster, zodat u altijd overzicht hebt over alle aangiften.

* In versie 8.40 kan de Opgaaf ICP enkel op organisatie worden uitgevoerd. In versie 8.42 (23 maart) zal de mogelijkheid om naast organisatie ook op vestiging aangifte te doen worden toegevoegd. 

 

Het blijft nog enige tijd mogelijk om op de oude manier te blijven werken via het venster Opgaaf ICP (oud). Wilt u overstappen naar de nieuwe manier, lees dan in elk geval de aanwijzingen hierover in dit artikel?

Opgaaf ICP

Bij het openen van het nieuwe venster Opgaaf ICP verschijnt eerst een lijstvenster met een overzicht van alle ICP aangiftes. Dit lijstvenster geeft u direct een overzicht van alle ICP-aangiften.

Met de knop + voegt u een nieuwe ICP-aangifte toe. Bij het aanmaken van een nieuwe aangifte zijn de volgende velden van belang:

 • Rapport: elke aangifte krijgt een uniek nummer. Dit nummer is afkomstig  uit de nummerreeks ECREPORT
 • Organisatie: de organisatie/vestiging waarvoor de aangifte wordt opgesteld
 • Aangifte over jaar: het jaartal waarvoor de aangifte wordt opgesteld
 • Btw-crediteur: de belastingdienst
 • Periode: afhankelijk van de keuze Tijdvak ICP kiest u hier de maand/kwartaal voor de aangifte
 • Meenemen: bij het maken van een revisie kan hier gekozen worden om enkel de wijzigingen op te nemen of alle transacties voor de geselecteerde periode
 • Vorige perioden meenemen: om correcties uit eerdere perioden mee te nemen in de huidige aangifte kiest u het aantal perioden terug waarvoor de niet eerder aangegeven transacties worden meegenomen
 • Op btw-nummer groeperen: standaard worden de transacties per debiteur verzameld. Markeer deze optie om gegevens per btw-nummer te groeperen, wanneer u meerdere debiteuren onder hetzelfde btw-nummer hebt aangemaakt.

Let op: bij het toevoegen van een nieuwe aangifte kiest u eerst voor Opslaan nadat de parameters zijn ingevuld. Na het opslaan verschijnen de transacties in de aangifte.

 

image.png

Het onderdeel Rapport toont de gecumuleerde transacties, zoals deze verzonden worden.

Het onderdeel Transacties toont een gedetailleerd overzicht van alle facturen die ten grondslag liggen aan deze aangifte. Uiteraard is het mogelijk om via het Referentienummer direct in te zoomen op de factuur. 

 

Met de knop Verzenden kan de opgaaf direct naar de Belastingdienst worden verzonden. 

Correcties eerdere perioden

U kunt eenvoudig correcties, die zijn gedaan in reeds aangegeven perioden, meenemen in de volgende opgaaf ICP. Hiervoor kiest u in het veld Vorige perioden meenemen het aantal maanden terug waarin correcties zijn gemaakt. In het onderdeel Transacties verschijnen nu transacties uit de gecorrigeerde perioden die u kunt meenemen in deze aangifte door deze transacties te selecteren. 

Deze transacties verschijnen vervolgens gecumuleerd in het onderdeel Rapport waarbij in de kolom Correctieperiode is vermeld uit welke periode deze correctie afkomstig is. 

Overstappen

Wilt u overstappen op de nieuwe Opgaaf ICP, volg dan onderstaande stappen.

 • Ga naar het venster IA40501S (door deze in te typen in de url achter de parameter ScreenID=) OF
 • Voeg een aangifte toe in het venster Opgaaf ICP en klik hier op de melding die verschijnt om de reeds verzonden aangiftes eerst te bevestigen.

image.png

image.png

 • Bevestig in dit venster de laatst verzonden Opgaaf ICP  (per vestiging of ineens voor alle vestigingen) door te kiezen voor Verwerken
 • Alle transacties t/m de laatst verzonden aangifte, krijgen hiermee een kenmerk waardoor ze niet meer in de nieuwe Opgaaf ICP meegenomen worden. 
15 Opmerkingen