Mine produkter
Hjælp

Bliv klogere på arbejdstidsreglerne inkl. Q&A

af CamillaJeppesen

På webinaret Hvad betyder den nye EU-dom for din virksomhed? Få styr på arbejdstidsreglerne torsdag den 19. marts havde deltagerne mulighed for at komme med spørgsmål til værterne: Kristian Mortensen, Legal Advisor og Kim Simonsen, Manager, Sales & Customer Success. Du kan læse svarerne herunder.

 

Fik du ikke set webinaret? Så kan du se det her. Du også også hente præsentationen sidst i artiklen. 

 

Q: Gælder arbejdstidsreglerne for både funktionærer og timelønnede?

 

A: Ja, arbejdstidsreglerne gælder for alle typer af ansættelser, det er både funktionærer og timelønnede. 

Hvis arbejdstid defineres i ansættelseskontrakten, vil det højst sandsynligt ikke kunne stå alene, da arbejdsgiveren skal dokumentere medarbejderens faktiske og reelle arbejdstid.

 

Q: Er EU’s arbejdstidsdirektiv også gældende i Danmark?

A: For private virksomheder finder arbejdstidsdirektivet ikke direkte anvendelse. 

 

Helt konkret pålægger arbejdstidsdirektivet Danmark, som medlemsland af EU, at indføre de minimums- og maksimumsgrænser for arbejdstid, som fremgår af arbejdstidsdirektivet, i den nationale lovgivning. 

 

Danmark har indført reglerne fra arbejdstidsdirektivet i henholdsvis arbejdsmiljøloven og arbejdstidsloven. I disse to love kan man finde 11-timers reglen, 48- timers reglen og reglen om et ugentligt fridøgn. 

 

Q: Skal man være Visma kunde for at købe Visma Time?

A: Nej, du behøves ikke være Visma kunde for at købe Visma Time, men med integrationen mellem Visma Time og Visma Løn overfører Visma Time automatisk registreringer til Visma Løn uden manuelle processer. På den måde mindskes chancen for fejl.

 

Q: Kan andre tidsregistreringsystemer integreres med Visma? 

A: Ja, vi tilbyder integration med de fleste systemer på markedet, både tidssystemer, workforce management og andre systemer med medarbejderdata. Fælles for alle integrationer er, at jeres nuværende løsning kan levere den nødvendige data i en csv-fil som enten importeres manuelt til Visma Løn eller importeres via vores “Automatisk Import”, som kan bestilles via vores webshop

 

Q: Kan vi ikke bare bruge Visma HR til tidsregistrering?

A: Det kan man sagtens. For rigtig mange virksomheder og medarbejdere er dette den helt optimale løsning. Dog vil nogle medarbejdertyper kræve lidt mere detaljerede registreringer, her tænker vi Visma Time kan løfte opgaven (det kan fx være, at I har overenskomster eller arbejdstidsregler, der kan integreres i løsningen). Husk, man behøver ikke købe Visma Time til alle medarbejdere, man kan nøjes med at købe til dem hvor det er relevant.

 

 

Q: Hvad koster Visma Time hvis man har 320 brugere.

A: Da der spiller flere faktorer ind på prisen (valg af moduler, overenskomster og lign.) kan vi ikke give en konkret pris på dette. Man skal forvente en opstartspris mellem kr. 20-40.000,- og en månedlig drift på kr. 36-60,- pr. Bruger. Kontakt venligst Kim Simonsen, 42822160 for et nøjagtigt tilbud.

 

Q: I nævnte refusion i forbindelse med COVID-19. Hvordan vil systemet håndtere dette?

A: Vores refusionsservice Visma Refusion er integreret med virk.dk. Det betyder, at modulet ved faste intervaller logger ind i Visma Løn og trækker en fraværsrapport (faste fraværskoder). Herefter søges der automatisk refusion for al refusionsberettiget fravær - heriblandt COVID-19. Afslutningsvis sender den en kvittering for søgning til jer.

 

For at hjælpe vores kunder godt igennem corona-krisen, tilbyder vi gratis at søge COVID-19 relateret refusion. Læs mere her.

 

 

Q: Kræver det særlig opsætning af Visma Løn at registrere COVID-19 tilfælde?

A: Ja, der er oprettet specielle fraværskoder til dette: Fraværskode 90 - Sygdom/Karantæne Covid19. Fraværskoden kan bruges af både Visma Løn og Visma Løn Finans kunder. Læs her hvordan du tilføjer nye fraværskoder.

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.