avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

GDPR i Visma Business Produktlinje version 13

(updated by Oliver O´Kane VISMA ‎16-05-2018 15:03 )

Snart träder General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. I kommande version 13 av Produktlinjen Visma Business finns ett par nyheter och förändringar som ska hjälpa våra kunder att efterleva GDPR. Planerad release för version 13 är 25 maj.

 

I version 13.0 finns följande nyheter och förändringar för att underlätta efterlevnad av GDPR:

 

Visma Business core:

 • Layouter (standardiserade) för sökning och utskrift av data, förhandsvisning finns här
 • Orderdokumentarkivet öppnat för radering av poster
 • Identifiering av systemanvändare för komplett loggning

Document Center:

 • Radering från arkivet med loggning

Document Center Enterprise: (version 10.10 och kommande 11.00)

 • Dokumentation och ny rapport

ERP POS:

 • Automatisk radering av kunder om detta görs i Visma Business för att “följa” GDPR.
 • Identifiering av admin användare för komplett loggning i den elektroniska journalen.

 

Dokumentation

Tillsammans med version 13 kommer en dokumentation från Visma avseende GDPR compliance. I denna dokumentation fokuserar vi på att ge vägledning kring hur lösningarna i Visma Business produktlinje kan sättas upp och användas för att våra kunder ska kunna efterleva GDPR. I dokumentationen måste vi utgå från en standardiserad användning av våra lösningar, trots att våra kunder oftast nyttjar flexibiliteten i Visma Business produktlinje för att arbeta enligt sina unika processer. Våra kunder kan använda lösningarna på olika sätt och lagra olika typer av data. Detta betyder att våra kunders interna arbete med de grundläggande juridiska frågorna är helt avgörande för att uppnå efterlevnad. (Med internt arbete avses kartläggning av vilken data som är känslig, var den finns, hur man hanterar den och vilken laglig grund man har för hanteringen m m.)

 

Dokumentationen kommer att omfatta följande delar av Visma Business produktlinje:

 • Visma Business
 • Visma User Directory
 • Visma Reporting
 • Visma Document Center
 • Visma ERP POS
 • Visma Zpider

Document Center Enterprise har ett eget GDPR guidelines som kommer att publiceras här inom kort.

 

Du kommer också att kunna läsa om hur kopplingen med våra molntjänster som AutoInvoice, AutoPay och Approval görs på ett säkert sätt.

 

Mer information om integritet och säkerhet runt våra molntjänster finner du här:

https://www.visma.com/privacy/

https://www.visma.com/trust-centre/