avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ny lag på plats

av Hans Kallin

Beslutet visade sig bli en formalitet. Inga reservationer var inkomna och i debatten, som föregår alla propositioner som ligger färdiga för ett avgörande, var talarlistan helt tom under just den här punkten. Förste vice talman Eva Thalén Finné (M) konstaterade att det enbart hade yttrats bifall till utskottets förslag och därmed kunde hon slå klubban i bordet och konfirmera riksdagens beslut om ett enhälligt ja.
Något annat var inte att vänta med tanke på den enighet som funnits i frågan.
Förslaget om att enbart tillåta elektroniska fakturor vid all offentlig upphandling har haft ett tvärpolitiskt stöd ända sedan regeringen fick tillbaka den konsekvensanalys de gav berörd myndighet (ESV) i uppdrag att utföra. Eftersom kravet om e-faktura slogs fast för fyra år sedan i ett EU-direktiv (2014/55/EU) har samtliga riksdagspartier insett att en nationellt bindande föreskrift på området var ofrånkomlig.

Varje steg i processen har därefter utgjort upprepade bekräftelser på att en lagstiftning hela tiden varit i antågande. När regeringen lade fram sin lagrådsremiss i februari påtalade civilminister Ardalan Shekarabi (S), vikten av att digitalisera.
– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, bedömde civilministern.

I och med dagens bifall i kammaren är finansutskottets lagförslag således antaget och kommer att träda i kraft från och med 1 april nästa år.
Den exakta formuleringen lyder så här:
”Upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot elektroniska fakturor.”
Det blir obligatoriskt för myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. De upphandlade leverantörerna blir skyldiga att utforma de elektroniska fakturorna enligt en ny europeisk gemensam standard om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Kravet på elektroniska fakturor ska inte tillämpas i de fall det skulle innebära risk för att sekretessbelagda eller säkerhetskänsliga uppgifter röjs.

Hur påverkar det mig som användare av Visma Business och Autoinvoice?

Alla som använder vår Autoinvoice tjänst och Visma Business har stödet för att följa den här nya lagen sen ett bra tag och vi har i version 13 också adderat stöd för att hantera elektroniska inköp och beställningsflöden enligt Peppol standarden som SKL och SFTI rekommenderar att man skall använda inom offentlig sektor.

Kontakta din Visma-partner för mer information och om du behöver hjälp med att uppgradera till version 13