avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Visma Document Center version 13

av Oliver O´Kane (Uppdaterad ‎18-06-2018 09:47 av Oliver O´Kane VISMA )

Flödesregler
Vi har i version 13 fått ett nytt alternativ för inställning av flöde. I tidigare version finns två alternativ, “Sänd alltid till överordnad” eller “sänd till överordnad om beloppsgräns överskrids”. “Sänd alltid till överordnad” har delats upp i två separata inställningar, den första för att alltid skicka till första nivån av attestansvariga och den andra för att även inkludera attestansvariges attestansvarig osv, alla nivåer i kedjan om detta är uppsatt i Visma Business.

Den första av de två inställningarna går att kombinera med funktionen för beloppsgräns. I det fallet skickas fakturan alltid till första nivån av attestansvariga oavsett beloppsgräns, skulle beloppet dock överskrida gränsen för vad den attestansvarige får godkänna går det vidare till nästa nivå.


Dokumentvisaren

Zoom funktionen i dokumentvisaren har blivit uppdaterad. Det går numera att se vilken nivå av “zoom” du valt på dokumentet i form av en procentsiffra. Bläddrar du mellan dokument kommer den zoomnivå du valt att behållas. Väljer man t.ex. 50% zoomnivå och byter dokument kommer nästa dokument också visas med 50% zoom.

För att zooma:
Tryck på CTRL samt använd scrollhjul

Tryck på CTRL & +/-

Kopiera och klistra in kontonummer

Ny möjlighet att använda “CTRL+C” och “CTRL+V” för att kopiera ett kontonummer från en rad till en annan.

 

Nya kortkommandon

“CTRL + Z” - Öppna redigera egenskaper.

“CTRL + B” - Skicka på AutoFlöde

“CTRL + Enter” - Skicka på flöde

 

Rapport

I version 13 har vi förbättrat rapporten "Översikt dokument på flöde" för att göra den tydligare och enklare att hitta den data man söker. Rapporten är nu uppdelad i tre flikar, Användare, Dokument samt all data. I de två första flikarna utgår vi från respektive begrepp och i den sistnämnda samlar vi all data för att lämna utrymme för användare att själva skapa sig sin vy. 

 

Release notes hittar ni som vanligt under "Länkar" -> "Releas notes". 

Länk till release notes här