Mina produkter
Hjälp

Frågor och svar från Visma Software Community live 2020 - del 1

av Annci Hermansson

I samband med nyhetspasset för Visma PX  på Visma Software Community live så fick vi en del frågor. 

 

FRÅGA 1: 

De dokument som går med vid val till fakturan läggs de i samma fakturadokument så det blir en fil alltihop?

SVAR: 

Inga bilagor klumpas ihop, vare sig i PX eller hos kunden. De är alltid separata.
Det är bara vid själva överföringen via Autoinvoice som alla bilagor är en del av innehållet i XML-filen (embedded).

För er som skickar textfil till Inexchange blir det det alltid bilagor direkt.

 

FRÅGA 2:

Kan man skicka pdf-kopia på en faktura som skickas via Inexchange?

SVAR:  För att  kunna mejla en pdf måste man återställa fakturan för utskrift och byta faktureringsväg. 

 

FRÅGA 3:

PDF-kopian - Får man se hur fakturan faktiskt såg ut? Eller som idag att man ser innehållet men inte helt rätt layout?

SVAR:  

Ja, den syns med rätt layout när man klickar på ögat i t ex Fakturor på uppdrag på webben.

 

FRÅGA 4: 

PDF-kopian - Hur blir det om man behöver justera fakturan - efter den skapats?  

SVAR:  Då kommer den korrigerade fakturan att visas istället.

 

FRÅGA 5: 

Om man sparar dokument på uppdraget kan man då se vilka bilagor som gått med en faktura?

SVAR: 

Ja, man ser i kolumnen dokument hur många bilagor det är och vilka som bifogats fakturan.

Se bild:

 

Dokument.png

 

FRÅGA 6:

Angående den nya inställningen på uppdraget avseende dagboksanteckningar. Går det att välja att inga dagböcker går med och att man får välja att kryssa i vid uppgradering för att det inte ska bli fel om någon glömmer kryssa ur?

SVAR: 

Vi har valt att göra  så att det fungerar på samma sätt som innan d v s att externa dagboksanteckningar bifogas för existerande uppdrag. Det finns ingen inställning som påverkar uppgraderingen vad gäller detta, om man inte vill att externa dagboksanteckningar ska bifogas måste valda uppdrag avmarkeras efteråt.

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här