Mina produkter
Hjälp

Ny bokföringslag i Danmark

av Annci Hermansson

Vi skriver den här artikeln till er som hanterar danska företag/databaser i er egna installation av Visma Control.

Vi arbetar för närvarande med att säkerställa att Visma Control, i första hand för de versioner som vi underhåller idag dvs version 14 och 15,  åtminstone uppfyller kraven i bokföringslagen inom de lagstiftade tidsramarna.

 

Särskilt utvecklat bokföringssystem eller Standard digitalt bokföringssystem?

Lagen omfattar alla digitala bokföringssystem i Danmark.

I den nya lagen har ställts krav på funktionalitet, IT-säkerhet, säkerhetskopiering och utlämning av bokföringsmaterial.

Eftersom vi som tillverkare och leverantör av Visma Control inte har kontroll över varje kunds lokala systeminstallation, kundspecifika anpassningar, IT säkerhet, säkerhetskopiering, samt utlämning av bokföringsmaterial  betraktas inte Visma Control som ett "Standard digitalt bokföringssystem".

Dvs för vilka som de nya lagkraven gäller från januari 2024

 

Visma Control betraktas istället som ett "Särskilt utvecklat bokföringssystem".

Det innebär att Visma Control inte omfattas av de publicerade kraven för standardbokföringssystem enligt Erhvervsstyrelsen.

Kraven för särskilt utvecklade bokföringssystem håller fortfarande på att utvecklas av Erhvervsstyrelsen och förväntas publiceras under i början av 2024.

När vi känner till kraven kommer vi att se till att funktionalitets- och säkerhetskraven implementeras i en kommande version av Visma Control.

 

Vad är nästa steg?

Så snart vi har de slutgiltiga kraven för specialutvecklade bokföringssystem och är medvetna om alla deadlines och detaljer kommer vi publicera mer information.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här