Mina produkter
Hjälp

Snart dags för inrapportering av betalningstider till Bolagsverket- Är ni förberedda?

av Charlotte Mårtensson

Vi har skrivit om detta nya lagkrav tidigare, se inlägg här, dvs att företag med 250 anställda eller fler, måste rapportera in betalningsinformation för leverantörer med färre än 250 anställda en gång per år till Bolagsverket.

Vilka uppgifter samt hur betalningstiderna ska rapporteras in, kan du läsa om på Bolagsverkets hemsida.

 

Första rapportering ska göras senast 30/9 för perioden 1/7 2022 - 30/6 2023. 

För Visma Control och Control Edge, har vi tagit fram en rapport med aktuell betalningsinformation, så att ni kan rapportera till Bolagsverket.

 

Rapporten kommer tillgängliggöras för version 13, 14 och kommande version 15.

Rapporten baseras på att man i leverantörsregistret anger Antal anställda per leverantör som finns som ett separat fält i version 14 och 15.

För version 13(och äldre) kommer vi använda fältet Telefon 3 i leverantörsregistret för dig att ange antal anställda, samt en justerad rapport kopplat till det fältet.

 

Vad behöver man göra och förbereda?

  • För version 13 behöver senaste hotfix vara installerad för att få tillgång till rapporten.  Kontakta vår support för att få fixen installerad.
  • För version 14 behöver senaste hotfix vara installerad för att bla få tillgång till rapporten.  Kontakta vår support för att få fixen installerad.
  • Se över dina aktiva leverantörer, och när de senast användes, för att eventuellt kunna minimera antalet berörda leverantörer.
  • Redan nu påbörja uppdatering av antal anställda och göra det i omgångar för att underlätta arbetet.

För er med äldre versioner än 13, och som berörs av lagkravet, måste ni kontakta vår support för vidare hjälp.

Ni når supporten på mail: visma.control@visma.com

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här