avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skattefria traktamenten utlandet

av JoakimPirholt

Sedan 1 januari 2021 gäller nya utlandstraktamenten enligt Skatteverket. Dessa är nu uppdaterade i alla databaser, så att den skattefria delen av traktamentet på februaris lön (avseende resor i januari) kommer ha ett nytt belopp. Om ni redan hunnit spara någon lön där utlandstraktamente finns, finns det alltid möjlighet att öppna lönen och spara den igen, för att få rätt beräkning av de skattefria traktamentena.

 

För Sverige har ingen förändring skett vad gäller traktamente enligt Skatteverket, och varken Transportavtalet eller Bussbranschavtalet innehåller några förändringar av traktamenten heller.