Mine områder
Hjelp

5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎16-01-2023 15:39 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. på den delen av samlede årlige ytelser fra arbeidsgiver til en ansatt som overstiger 750 000 kroner.

 

Alle soner

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder for lønn mv. i alle soner, også fra arbeidsgivere i kommuner som i dag har 0-sats for arbeidsgiveravgift og på Svalbard.

Gjelder ikke på Svalbard allikevel.

 

Pr arbeidsgiver

Beløpsgrensen på kr 750 000 gjelder isolert for hver rapporterende arbeidsgiver. Det vil si

at lønn til arbeidstakere som har flere arbeidsgivere, først blir belastet med ekstra arbeidsgiveravgift når lønnen fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen.

 

Dette kan føre til tilpasninger, men ved bevisste omgåelser der det brukes flere arbeidsgivere for å redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, for eksempel i et konsern, kan det foretas gjennomskjæring.

 

Grunnlaget

Grunnlaget for avgiften er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser mv. til den enkelte ansatte. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning.

 

Rapportering

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter.

 

Kalendermåned beløpsgrense overskrides

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

16 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"