avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

5 fakta om sykdom og ferie

Julianne Habberstad

Krav på ny ferie
Arbeidstakere som blir 100 % sykmeldt i ferien har krav på å få feriedagene på nytt. Det kreves legeerklæring og at arbeidsgiver blir varslet om at den ansatte ønsker ny ferie kort tid etter hun er tilbake på jobb.

Delvis sykmeldt
For arbeidstakere som er delvis sykmeldt skal arbeidsgiver fastsette ferie etter de vanlige reglene i ferieloven. Det er ikke adgang til å kombinere en gradert sykmelding med ferieuttak - dette betyr at det ikke er lov til å avvikle feriedager bare på de dagene man skulle vært på jobb. Graderte sykepenger er imidlertid ikke til hinder for at arbeidstaker kan få sykepenger på reise, dersom vedkommende avspaserer fleksitid. F.eks er den ansatte 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet, kan vedkommende avspasere de resterende dagene.


Syke barn i ferien
Ferieloven gir bare rett til å kreve ferie på nytt dersom det er den ansatte selv som er syk. Er det ansattes barn som blir syk i ferieperioden, går ferien som avtalt.

Sykepenger eller feriepenger?
Hvis en ansatt blir syk og vil utsette ferien sin vil retten til sykepenger avhenge av at vilkårene for sykepenger er oppfylt. Det kreves for eksempel i folketrygdloven at man varsler arbeidsgiver om sykefraværet første hele fraværsdag for å ha rett på sykepenger. Det er nok mange arbeidsgivere som aksepterer at varsling om sykefraværet først kommer når arbeidstaker kommer tilbake fra ferie, men dette er ikke noe arbeidsgiver må.

Når skal ny ferie pga sykdom avvikles? Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet?
Ansatte som har utsatt ferien sin på grunn av sykdom har både krav på og plikt til å avvikle denne innen ferieårets utløp. Det er arbeidsgiver som innen ferielovens rammer bestemmer når ferien skal avvikles. En ansatt som må utsette sommerferien sin som følge av sykdom har ikke krav på at ny ferie gis i hovedferieperioden 1.juni til 30. september.

Hvis arbeidstaker fortsatt er helt arbeidsufør ved årsskiftet, bestemmer ferieloven at alle feriedager overføres til påfølgende ferieår. Det er i denne situasjonen ikke anledning til å slette ferielovens feriedager og utbetale feriepenger.

Overføring av ferie er et av flere temaer på høsten Lønnsforum.

 

Les mer og meld deg på her:
Lønnsforum høst 2017 – Visma Lønn
Lønnsforum høst 2017 – Huld og Lillevik Lønn

1 Kommentar
CONTRIBUTOR *

Vi har vært ut for arbeidstaker som blir syk i ferien og krever nye ferie. Da har han allerede fått utbetalt feriepengene. På neste lønning må vi da utbetale sykepenger for den samme perioden.

Hvis sykemeldingen fortsetter ut året så må vi overføre feriedagene til neste år, mens feriepengene er utbetalt.

Jeg har lurt på om det er mulig å tilbakeføre feriepenger i Visma Lønn men har ikke funnet noen god måte å gjøre det på.

Noen gode råd om hvordan vi skal løse slikt ?