Mine områder
Hjelp

A-melding - når kan du få tvangsmulkt?

av Ivar Grøndahl1

Når du har ansatte og foretar lønnsutbetalinger har du en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde deg til. Manglende oppfyllelse av disse pliktene kan føre til tvangsmulkt.

 

Plikt til levering av opplysninger i a-meldinger

Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til å:

 • Melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). 
 • Rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. 
 • Levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse opplysningene skal du rapportere gjennom a-meldingen, jf a-opplysningsloven med tilhørende forskrift

 

Frist for levering

Fristen for å levere a-meldingen er den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første påfølgende hverdag.

 

Høstens Fagkonferanse 2023 med årsavslutning 

Lær mer om dette på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt. Les mer her.

 

Tvangsmulkt

A-ordningen bruker tvangsmulkt for å få inn riktige opplysninger innen fristen. 

 

Det er svært viktig at du rapporterer riktig og innen fristen for at dine ansatte skal få riktig skattekort og skattemelding, eller korrekt utbetaling fra NAV.

 

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen.

 

Hva kan du få tvangsmulkt for?

 • Når du ikke har levert a-melding innen fristen
  • organisasjonsnummer, D-nummer eller fødselsnummer for opplysningspliktige,
  • organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for inntektsmottaker,
  • opplysninger om leveransen etter forskriften § 1-4,
  • opplysninger etter a-opplysningsloven § 3.
 • Leverer a-melding uten opplysninger om arbeidsforhold som var rapportert aktive måneden før (F108)
 • Oppga en permisjon eller permittering i forrige måned som du ikke har tatt med for denne måneden (F231)

Ikke utsatt frist for levering av a-melding

Skatteetaten har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for de som leverer a-melding. Opplysningene brukes av etatene kort tid etter fristen for levering. Det er derfor viktig at fristen overholdes for alle tilgjengelige opplysninger.

 

Hvordan unngå tvangsmulkt

 • Sjekk at du har levert a-melding for alle måneder.
 • Sjekk Tilbakemeldingen etter hver a-melding og rett opp i feilene innen frist. Husk å rette på den a-meldingen som har feil
 • Bestill gjerne Avstemmingsinformasjon (A06) for å sjekke hva du har rapportert.
 • Les om hvordan du skal rapportere arbeidsforhold og inntekter i veiledningen.
 • Aktivèr varslinger i Altinn for å motta varsler på SMS eller e-post når det har kommet brev til Innboks i Altinn.

Har du fått brev om vedtak om tvangsmulkt i a-meldingen

Dette må du gjøre:

 • Sjekk hva mulkten gjelder.
 • Rett opp feilen eller rapporter opplysningene som mangler innen fristen som står i brevet.
 • Ring Skatteetaten på telefon 800 80 000 hvis du har spørsmål.

 

Klage på vedtak om tvangsmulkt

Skattedirektoratet er klageinstans for klager som gjelder tvangsmulkt etter a-opplysningsloven.

 

Klagefristen er 6 uker fra du har mottatt vedtaket.

 

Hvis du ikke leverer eller retter innen fristen som står i brevet om tvangsmulkt, får du en faktura fra Skatteetaten. Fakturaen kommer til Innboks i Altinn. Informasjon om betaling og frist står på fakturaen.

 

Sats for tvangsmulkt

Tvangsmulkten er 124 kroner (1/10 av ett rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at tvangsmulkten løper til opplysningene er sendt inn eller feilen er rettet. 

 

Maksimalt tak for tvangsmulkten er 1 000 x 1 243 kroner (ett rettsgebyr) = 1 243 000 kroner.

 

Bli en Regel-LYTTER du også

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"