avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Ansatt slutter og krever lønn for ikke avviklet ferie

Ivar Grøndahl1

Arbeidsforholdet opphører
Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt alle opptjente feriepenger, jf ferieloven § 11 nr 3. Som hovedregel skal utbetalingen skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

 

Det følger av lovverket at tariffavtale og bedriftsintern avtale kan åpne for annet utbetalingstidspunkt av opptjente feriepenger.

 

Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie
Ferie er i utgangspunktet fri uten lønn hvor feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden man tar ferie.

 

Mange arbeidsgivere foretar imidlertid feriepengeoppgjøret i juni for alle månedslønnede ansatte. Det betyr at alle feriepengene utbetales i juni, og at det trekkes for full ferie selv om ferien avvikles på andre tider av året. Når ferien avvikles utbetales lønnen som ble holdt tilbake i juni.

 

Lønn for ikke avviklet ferie
Det er ikke uvanlig at noen arbeidstakere ber om å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Enkelte tror det er snakk om en ekstra betaling for ikke avviklet ferie, men det dreier seg egentlig om at man får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepengene i juni.

Problemstillingen "lønn for ikke avviklet ferie" oppstår ikke når det gjelder timelønnede ansatte. De leverer timelister og får lønn for arbeidede timer.

 

Vi skal med 2 eksempler illustrere problemstillingen med fastlønnede.

Eks 1
Ansatt arbeider og får utbetalt månedslønn i januar, februar og mars. Har ikke avviklet noe ferie i år. Slutter 1. april. Vedkommende har fått lønn for det vedkommende har vært på arbeid, og har ingen lønn til gode for ikke avviklet ferie. Arbeidstaker får utbetalt opptjente feriepenger til gode når han slutter.

 

Eks 2
Ansatt slutter 1. september. Har arbeidet hele januar, februar, mars, april, mai og juni, avviklet 3 uker ferie i juli og arbeidet hele august. Har fått utbetalt månedslønn i januar - mai og juli - august. I juni ble det utbetalt feriepenger og trukket i lønn for 5 uker ferie. Vedkommende har da i perioden januar - august vært fraværende fra arbeidet på grunn av ferie i 3 uker, men er trukket 5 uker i lønn. Det er da 2 uker vedkommende har vært i arbeid som det ikke er utbetalt lønn for. Lønnen som ble trukket for disse 2 ukene i juni, har ansatt tilgode i sitt sluttoppgjør.

 

Så, når ansatte som slutter etter at feriepengeoppgjøret er gjort i juni og sier de skal ha utbetalt "lønn for ikke avviklet ferie", kan du si at de får "lønn for utført arbeid".

 

Lønnsforum høst 2019
Vil du vite mer om feriepenger, feriedager og årsavslutning? Det et av temaene på Lønnsforum høst 2019.