avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ansattes bruk av firmahytte i høstferien - skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎03-05-2021 15:03 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Velferdstiltak
Det nærmer seg høstferie og du har kanskje ansatte som ønsker å benytte bedriftens firmahytte? Dersom bedriftens hytte er disponibel for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, i tillegg til at alle ansatte har lik rett til å disponere firmahytta, vil en slik ordning anses som en skattefri naturalytelse.

 

Det skal lages vedtekter som viser hvem som kan benytte hytta og hvordan bruken fordeles mellom de ansatte. I tillegg må det føres en oversikt over den faktiske bruken av firmahytta.

 

Bedrifter med få ansatte
Dersom bedriften har få ansatte, vil bruksretten for hver enkelt ansatt være så stor at fordelen for den enkelte vil anses som skattepliktig. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at fordelen vil være skattepliktig dersom det er færre enn ti personer som har disposisjonsrett. Det betyr imidlertid ikke at mindre bedrifter ikke har mulighet til å tilby sine ansatte bruk av firmahytte. I bedrifter med færre enn ti ansatte, kan en firmahytte eies eller leies sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det til sammen vil være ti eller flere personer som har rett til å disponere hytta. De ansattes bruk av hytta er da skattefri.

 

Attraktive perioder
Hvis bruken av firmahytte i hovedsak er forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil bruken være en skattepliktig fordel for disse. Dette vil også gjelde dersom et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, som for eksempel juli-måned for sommerhytte ved sjøen eller i påskeferien for en hytte på fjellet.

 

Skatteplikt, men ikke trekkplikt
En eventuell skattepliktig fordel fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva leieverdien anses å være for tilsvarende hytter på stedet i det aktuelle tidsrommet (markedsleie). Verdien vil være skattepliktig, men ikke trekk- eller avgiftspliktig.

 

Rapportering i a-meldingen
Arbeidsgiver innrapporterer en eventuell skattepliktig fordel som:
​Type: Naturalytelse
​Lønnsbeskrivelse: Annet
​Trekkplikt: Nei
​Grunnlag arbeidsgiveravgift: ​Nei

 

(For de som benytter Visma Lønn er a-meldingsnummeret 1320).

 

Dersom vilkårene for skattefritak er oppfylt, vil de ansattes bruk av firmahytte være unntatt fra skatte- og rapporteringsplikten.

 

Lønnsforum høst 2020

Lønnsforum høst er fylt med aktuelle tema innen lønn, skatt og personal for 2020 - kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet. Kurset gir deg en totalpakke, der du får en oppdatering på både regler og system.