avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Arbeidsgiveravgift 2020

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎07-01-2020 13:12 )

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020
Her kan du lese Stortingsvedtaket.

 

Redusert arbeidsgiveravgift for visse utenlandske sjømenn
For sjømann som er ansatt på norsk skip registrert i NOR i utenriksfart, og som er medlem av norsk trygd i henhold til folketrygdloven § 2-6, skal arbeidsgiveren svare arbeidsgiveravgift etter en månedssats på kr 457,- for 2020 (økt fra kr 443 i 2019). Satsen skal betales uten hensyn til antall tjenestedager i måneden.

På grunn av EØS-avtalen vil ikke satsen gjelde statsborgere fra EØS-land; slike statsborgere skal behandles på samme måte som norske statsborgere (som ikke er trygdet etter folketrygdloven § 2-6). Det samme gjelder bosatte i Norden.

 

I praksis vil denne månedssatsen derfor gjelde statsborgere utenom EØS-området, f eks indiske sjøfolk.

 

Utsendte arbeidstakere fra USA og Canada
For godtgjørelse til utsendte arbeidstakere fra USA og Canada, som i henhold til artikkel 5 nr 2 i avtalen om sosial trygd med USA (avtale fra 01.09.2003) og artikkel 7 og punkt 6(b) og 9 i sluttprotokollen i avtalen om sosial trygd med Canada er pliktig medlem i folketrygdens sykestønadsdel under arbeid i Norge, er arbeidsgiveravgiftssatsen 7,0 % for 2020 (uendret fra 2019).

 

Her kan du lese Skattedirektoratets melding: "Arbeidsgiveravgift til folketrygden".