avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Sliterordningen - slitertillegget - arbeidsgiveravgift

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:21 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skulle etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

 

En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

 

Premiesatsene for Sliterordningen tilsvarer premiesatsen som var i Sluttvederlagsordningen. 

 

Arbeidstid pr uke

Premiesats pr måned

0 - 19 timer

Kr 12

20 - 29 timer

Kr 16

Mer enn 30 timer

Kr 20

 

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på premien til "Sliterordningen". Dette gjøres på samme måte som beregning av arbeidsgiveravgift på premie til AFP og OTP.

 

Du kan lese mer om sliterordningen på Fellesordningen for AFP sine sider.

 

3 Kommentarer
Britt Kristin
CONTRIBUTOR *
av Britt Kristin (Oppdatert ‎19-10-2020 13:25 av Britt Kristin )

😀

Lene051
CHAMPION *
av Lene051

Men hvordan fungerer dette egentlig i praksis? Blir ikke veldig mye klokere av å lese på AFP sine sider. Slik jeg har forstått det, så faktureres arbeidsgiver en premie og innbetaler denne samt beregner aga av den. Satsene har ikke annet å si enn å være et grunnlag for premien på dette tidspunktet? Og når det kommer til en evt utbetaling, gjøres dette da av arbeidsgiver? Er det da antall timer jobbet*premiesatsen som gjelder for det intervallet timeantallet ligger i som er beløp til utbetaling? 

av Ivar Grøndahl1

Det er Fellesordningen som utbetaler "slitertillegget".

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

Ved avgang ved 62 år får man full ytelse
Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse
Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse
Ved senere avgang får man ingen ytelse
Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden
Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

 

Det er overgangsregler for de som er født i 1957 til 1963.

Det første årskullet som kan søke er de født i 1957.

De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.