Mine områder
Hjelp

Sliterordningen - slitertillegget - arbeidsgiveravgift

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:21 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skulle etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

 

En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

 

Premiesatsene for Sliterordningen tilsvarer premiesatsen som var i Sluttvederlagsordningen. 

 

Arbeidstid pr uke

Premiesats pr måned

0 - 19 timer

Kr 12

20 - 29 timer

Kr 16

Mer enn 30 timer

Kr 20

 

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på premien til "Sliterordningen". Dette gjøres på samme måte som beregning av arbeidsgiveravgift på premie til AFP og OTP.

 

Du kan lese mer om sliterordningen på Fellesordningen for AFP sine sider.

 

3 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"