Mine områder
Hjelp

Arbeidsgiverperiode og refusjon ved coronarelatert fravær

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2021 08:26 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidsgiver skal som hovedregel dekke sykepenger til arbeidstaker de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Dersom fraværet varer mer enn 16 kalenderdager, vil NAV overta ansvaret for sykepengene fra dag 17.

 

I forbindelse med covid-19-pandemien, er det svært mange arbeidstakere som har et fravær knyttet til dette. Arbeidstaker som enten er smittet, mistenkt smittet eller er i lovpålagt karantene, vil som hovedregel ha rett til sykepenger så sant lovens øvrige vilkår er oppfylt. Økt sykefravær vil kunne få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere, og det er derfor besluttet at arbeidsgiverperioden for coronarelatert fravær i en midlertidig periode skal reduseres fra 16 til 3 kalenderdager.

 

Arbeidsgiver er fortsatt forpliktet til å utbetale sykepenger dag 4-16, men vil kunne søke refusjon fra NAV for disse dagene i etterkant.

 

Refusjon av sykepenger

Refusjonen for dag 4-16 kan søkes NAV fra og med 16. mars 2020. Arbeidsgiver kan på nåværende tidspunkt, søke om refusjon for coronarelatert fravær til og med 31. desember 2020.

 

Det er viktig å være klar over at det ikke søkes om refusjon for dag 4-16 på inntektsmeldingen slik som for øvrige forskutterte sykepenger. Det er et eget digitalt refusjonsskjema for dag 4 opp til maks dag 16. Det er mulig å sende samlekrav for refusjon. Skjema for refusjon finner du på nettsidene til NAV. Merk at dersom virksomheten er opphørt og ikke aktiv i altinn, må det sendes et annet refusjonsskjema som er et papirskjema, dette kan du også finne på nettsidene til NAV

 

Fristen for å sende inn refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder som en midlertidig ordning ut 2020.

 

Dersom fraværet varer utover 16 kalenderdager, så skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding som vanlig. Dette er også refusjonsskjemaet for arbeidsgiver dersom det forskutteres sykepenger f.o.m dag 17.

 

Dokumentasjon for fraværet

I en kort periode var det midlertidig regler for egenmelding, som ga arbeidstaker en utvidet egenmeldingsrett. Disse reglene er opphørt, og de ordinære reglene for egenmelding gjelder fra 01. juni 2020.

 

Selv om arbeidsgivere ikke lenger er forpliktet til å gi utvidet egenmeldingsrett, så kan de fortsatt velge å akseptere egenmelding de første 16 kalenderdagene av fraværet dersom de ønsker det. NAV vil refundere sykepenger til arbeidsgiver basert på egenmelding, og vil ikke kreve sykmelding som dokumentasjon for refusjon dag 4-16. Dersom arbeidstaker har fravær som varer ut over de 16 kalenderdagene arbeidsgiver må utbetale, så kreves det sykmelding for at NAV skal refundere eventuelt beløp utbetalt av arbeidsgiver.

 

Coronarelatert fravær - vilkår for refusjon

For å få refusjon for dag 4-16, er det er krav om at den ansatte opplyser arbeidsgiver om at fraværet er coronarelatert. Arbeidsgiver trenger ikke sende inn arbeidstakers bekreftelse til NAV, men må oppbevare den for eventuell etterkontroll fra NAV.

 

Merk at taushetsplikten gjelder som vanlig, og at arbeidsgiver derfor ikke kan kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser om at fraværet skyldes korona, kan det ikke søkes om refusjon.

 

Hvor utbetales refusjonen?

Refusjon fra NAV utbetales til det kontonummeret som arbeidsgiver har registrert hos NAV. Kontonummeret legges inn i Altinn, og her kan man også sjekke og endre kontonummeret. Dersom arbeidsgiver ikke har registrert et kontonummer, kan ikke NAV utbetale refusjon.

 

Lær mer om sykepenger

Dersom du ønsker å lære mer om regler rundt sykepenger, så arrangerer vi 9 forskjellige webinarer i uke 42 som har til hensikt å lære deg mer om regelverket rundt sykefravær. Du kan selv velge hvor mange av webinarene du eventuelt ønsker å delta på. Få en oversikt, og les mer om de ulike temaene vi har en gjennomgang av her.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"