avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Arbeidsgivers tilskudd til treningsordninger - skattefritt?

av Ivar Grøndahl1

Rimelig velferdstiltak
Tilgang til trimrom i bedriftens lokaler anses som et rimelig velferdstiltak. Dette gjelder også for ansatte på treningssentre som kan benytte treningssenterets fasiliteter. Det anses også som et rimelig velferdstiltak om bedriften leier lokaler i et treningssenter for bestemte tidsrom til bruk for bedriftens ansatte. Det samme gjelder hvor det leies inn instruktører og det arrangeres treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler, ev. i et treningssenter.

 

Forebygge skader
Når arbeidsgiver iverksetter treningsordninger som har til hensikt å forebygge skader eller å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med f eks fysioterapeuter, vil dette kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte.

 

Det er en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget for at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte. Treningsordningen kan ikke omfatte mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader hos de ansatte.

 

Massasje
Også behandling/massasje som er rettet mot å redusere f eks muskelspenninger, vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og derved være skattefrie tiltak.

 

Personlig medlemskap
Arbeidsgivers dekning av personlig medlemskort som gir de ansatte rett til fri bruk av helsestudio eller treningssenter, anses derimot ikke som et rimelig velferdstiltak Verdien av naturalytelser hvor det ikke er fastsatt satser for beregningen, skal som hovedregel settes til omsetningsverdi.

 

Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket. Slike tilbud må anses å ivareta den ansattes egne behov og ønske om å trene.

 

Eksempel 1:

Arbeidsgiver har inngått avtale med et treningssenter om rabatt på treningskort med mulighet for de ansatte til å trene når de selv ønsker . Allment tilgjengelig pris er kr 1 000 pr måned. Arbeidsgiver betaler kr 500 pr måned, og ansatte betaler en egenandel på kr 200. Skattepliktig fordel vil da være kr 500 som arbeidsgiver betaler og kr 300 som er fremforhandlet rabatt fra en forretningsforbindelse.

 

Eksempel 2:

Arbeidsgiver har inngått avtale med et treningssenter om faste treningstider for sine ansatte. Mandager og torsdager fra kl 18.00 til kl 20.00 har alle ansatte i bedriften fått tilbud om å delta på treningsopplegget. Dette vil da være et skattefritt velferdstiltak.

 

6 Kommentarer
av Gunnar Seternes

Er det begrensninger i antall ansatt for at et tiltak skal regnes som skattefritt velferdstiltak ?

Marit R Tveit
CHAMPION *
av Marit R Tveit

Hva hvis arbeidsgiver ikke betaler noe, men bedt om avtale med treningssenteret. Treningssenteret gir så 10% rabatt hvis mer enn 10 ansatte kjøper medlemskap. Er 10% skattepliktig ?

av Karianne Robøle-Sørensen

Hei Gunnar,

Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje.

 

Mvh, Karianne, Jur. avd

av Karianne Robøle-Sørensen (Oppdatert ‎21-02-2020 14:42 av Karianne Robøle-Sørensen VISMA )

Hei Marit,

Hvis arbeidsgiver har fremforhandlet en pris for medlemskap som er lavere enn den prisen som er allment tilgjenglig vil dette kunne anses som som en skattepliktig rabatt i arbeidsforholdet.

 

Mer om disse reglene her.

 

Mvh, Karianne, Jur avd

Marit R Tveit
CHAMPION *
av Marit R Tveit

Takk for svar.

Vil du vurdere det annerledes om det tilbudet som er mottatt er tatt fra en prisliste hos treningssenteret?

DVS gis til alle bedrifter som henvender seg?

 

Mvh Marit

av Karianne Robøle-Sørensen

Hei Marit,

Med omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet menes den prisen som på samme vare eller tjeneste er allment tilgjengelig for alminnelige forbrukere, uten tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere på kjøps- og betalingstidspunktet.

 

Her er to prinsipputtaleser vedr. reglene for rabatter.

Spørsmål og svar

Veileder

 

Mvh, Karianne