Mine områder
Hjelp

Arbeidstøy - skattefritt eller skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎28-04-2021 14:42 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når arbeidsgiver gir klær eller refunderer kostnader til klær som de ansatte skal bruke på jobben, vil dette i noen tilfeller være skattefritt, i andre tilfeller skattepliktig.

 

Skattereglenes behandling av arbeidstøy skiller mellom hva slags type tøy arbeidsgiver dekker, og på hvilken måte det dekkes.

 

Det skilles mellom:

Spesielt arbeidstøy/verneutstyr

Uniform

Annet arbeidstøy (herunder privat tøy)

 

Spesielt arbeidstøy/verneutstyr

Spesielt arbeidstøy eller verneutstyr omfatter blant annet klær som arbeidsgiver gir arbeidstaker pga stor slitasje, smuss, eller av hygieniske årsaker. Når arbeidsgiver gir slikt arbeidstøy til ansatte, vil det ikke være noen skattepliktig fordel.

 

Eksempler på spesielt arbeidstøy:

Kjeledresser og varmedresser

Hjelmer, arbeidshansker og vernesko

Oljehyre

Frakker på sykehus mv

 

Uniform

Arbeidsgiver kan dekke ansattes uniform uten at dette blir skattepliktig for den ansatte. Men hvilke typer arbeidsantrekk er omfattet av begrepet uniform? Spørsmålet må vurderes konkret hvor det blant annet legges vekt på utforming, farge og hvor mange som bruker antrekket. Arbeidstøy som bare brukes i arbeidet og er lite egnet til privat bruk, er utstyrt med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes, vil normalt bli ansett som uniform. Slikt arbeidstøy som er pålagt brukt, er godtatt som uniform.

 

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse fra  2007 kommet til at også bankansatte kan komme inn under regelen om skattefri uniform fra arbeidsgiver. Denne vurderingen vil også kunne gjelde for andre kontoransatte.

 

I Skattedirektoratet sin vurdering er det lagt vekt på at firmaets merke er påsydd/trykket på arbeidstøyet slik at det ikke kan fjernes. Merket er plassert på de enkelte hoveddeler av antrekket (jakke, bukse, skjørt, bluse og skjorte) på en slik måte at det vil være lett synlig. Samtlige ansatte i firmaet, bortsett fra vaktmester og kantinemedarbeidere, skal bruke arbeidsantrekket hvor formålet er å profilere selskapet og gi et enhetlig inntrykk av de ansatte. Antrekket skal ikke brukes utenfor jobbsammenheng.

 

Ut i fra disse forutsetningen anså Skattedirektoratet at arbeidstøyet kunne anses som uniform, og at det derved kunne deles ut til de ansatte uten at det medførte skattepliktig fordel.

 

Eksempel på at Skattedirektoratet ved konkrete henvendelser har lagt til grunn at arbeidstøy er uniform:

Bindende forhåndsuttalelse avgitt 06.10.2006 til et privat selskap hvor sko ble ansett som en del av uniformen.

 

Vask eller rens av tøy

Dersom tøyet anses som spesialtøy eller uniform, kan arbeidsgiver dekke kostnader til rens eller vask skattefritt.

 

Annet tøy

Fordelen med at arbeidsgiver dekker kostnader til arbeidstøy som ikke er spesialtøy eller uniform er skattepliktig. Dette gjelder f eks skjorter, bluser, jakker eller jeans hvor det ikke er logo på klærne.

 

Tøy som gave

Tøy som gis ansatte kan i noen sammenhenger være skattefritt etter reglene om gaver i arbeidsforhold. Fra 2019 er verdien av gaver ansatte kan få økt fra kr 1 000 til kr 2 000 pr inntektsår.

 

Har ansatte krav på å få arbeidstøy dekket?

Som hovedregel er arbeidsklær og spørsmålet om utgiftsdekning basert på avtale. Noen bedrifter har bestemmelser om dette i tariffavtale, personalreglementet eller at det er interne avtaler i bedriften.

 

I enkelte bransjer og yrker krever regelverket at arbeidsgiver sørger for arbeidsklær til arbeidstaker. Dette gjelder i bransjene renhold, bygg og skips- og verftsindustrien gjennom delvis allmenngjøring av tariffavtaler. Kravet i de tre bransjene er at arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

 

Innrapportering i a-meldingen

Nedenfor finner du en tabell som viser hvordan fordelene skal/ikke skal innberettes i a-meldingen.

 

A-melding

 

Type fordel

Lønnsbeskrivelse

Trekkplikt

Arbeidsgiveravgift

Fri uniform eller spesialtøy, innkjøpt av arbeidsgiver

Ingen innberetning

-

-

-

Fri uniform eller spesialtøy, utgiftsgodtgjørelse fastsatt i tariffavtale

Utgiftsgodtgjørelse

Annet

Nei

Nei

Fri uniform eller spesialtøy, utgiftsgodtgjørelse ikke fastsatt i tariffavtale

Utgiftsgodtgjørelse

Annet

Ja

Ja

Fri uniform eller spesialtøy, refusjon

Ingen innberetning

-

-

-

Annet tøy, refusjon

Kontantytelse

Annet

Ja

Ja

Annet tøy, innkjøpt av arbeidsgiver

Naturalytelse

Annet

Ja

Ja

 

Behandling naturalytelser er et tema på kurset Lønnsforum vår 2019. Her kan du få svar på dine spørsmål om de nye reglene som gjelder personalrabatter og overtidsmat.

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"