avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Fri avis eller nyhetstjeneste - skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎28-04-2021 14:42 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

De nye reglene fra 1 januar
Fra 1 januar ble det altså innført en ny regel om at ansatte som har "tjenstlig behov" for abonnement på en eller flere aviser eller nyhetstjenester på grunn av sitt arbeid, skal kunne få dem dekket skattefritt av arbeidsgiver.

 

Vilkåret om at ansatte må holde eget abonnement, for å kunne få dekket abonnement av arbeidsgiver skattefritt, er fjernet.

 

Tjenstlig behov
Vilkår for skattefritak er endret fra “et spesielt informasjonsbehov” til “tjenstlig behov”.

 

Skattedirektoratet viser til at det skal være en lav terskel for å anse at det foreligger tjenstlig behov, og at det anses oppfylt så lenge det er relevant for arbeidstakerens stilling å holde seg oppdatert om nyhetsbildet eller innholdet i den eller de avisene eller nyhetstjenestene arbeidsgiver dekker.

 

Avis i papirutgave
Aviser i papirutgave levert hjemme hos arbeidstaker, eller på arbeidsstedet, inngår i regelverket om skattefritak.

 

Elektronisk nyhetstjeneste
Elektronisk nyhetstjeneste skal forstås på samme måte som i merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1.

 

Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:

a) i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
b) er rettet mot allmennheten
c) har en ansvarlig redaktør
d) publiseres ukentlig eller oftere.

 

I hovedsak gjelder dette aviser i elektronisk format.

 

For ansatte som ikke fyller vilkåret om tjenstlig behov, vil tilgangen (ikke faktisk bruk) utenfor arbeidssituasjon, utløse skatteplikt, og skattepliktig fordel fastsettes til omsetningsverdi av et individuelt abonnement på avisen eller nyhetstjenesten.

 

Fagblader/tidsskrifter
Arbeidsgivers dekning av arbeidstakers kostnader til faglitteratur/tidsskrifter er som hovedregel bare skattefri når anskaffelsen er foretatt for at arbeidstakeren skal kunne følge med i utviklingen innen sitt yrke.

 

Skattefri fordel, ingen opplysning i a-meldingen
Når fordelen med arbeidsgivers dekning av aviser, nyhetstjeneste eller faglitteratur ikke anses å være skattepliktig, skal det ikke beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av fordelen. Skattefri fordel skal ikke være med i a-meldingen.

 

Skattepliktig fordel skal det gir opplysninger om i a-meldingen
Når fordelen med arbeidsgivers dekning av aviser, nyhetstjeneste eller faglitteratur anses å være skattepliktig, skal det beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av fordelen. Arbeidsgiver har også opplysningsplikt via a-meldingen.

 

Fordelen innberettes slik når arbeidsgiver er abonnent og betaler direkte til utgiver:
Beløp: x kroner
Type lønn eller ytelse: Naturalytelse, annet
Trekkplikt: Ja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift: Ja/nei

Fordelen innberettes slik når arbeidsgiver refunderer kostnadene til arbeidstaker:
Beløp: x kroner
Type lønn eller ytelse: Kontantytelse, annet
Trekkplikt: Ja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift: Ja/nei

 

Behandling naturalytelser er et tema på kurset Lønnsforum vår 2019. Her kan du få svar på dine spørsmål om de nye reglene som gjelder personalrabatter og overtidsmat.