Mine områder
Hjelp

Besøksreiser for pendlere - skattefritt eller skattepliktig?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:11 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Besøksreiser er reiser mellom hjemmet og stedet for pendleropphold med overnatting. Reise mellom hjemmet og oppmøtested for transport til og fra fast arbeidssted på sokkelinnretning mv., er også besøksreise.

 

Reiser mellom pendlerbolig og fast arbeidssted er arbeidsreise. Dekning av slike reisekostnader anses som skattepliktig lønn.

 

Bilgodtgjørelse
Arbeidsgiver kan skattefritt dekke utgifter til besøksreise til hjemmet i form av bilgodtgjørelse med kr 1,56 pr km inntil 50 000 km og kr 0,76 over 50 000 km inntil 75 000 km (Skattedirektoratets forskuddssatser).

 

Andre reisekostnader
Alternativt kan arbeidsgiver refundere utgifter til fly- båt- eller togbilletter eller utdeling av billetter, inntil kr 97 000.

 

Arbeidsgiver kan ikke dekke høyere kostnader enn kr 97 000 totalt pr arbeidstaker for kostnader til besøksreiser. Begrensingen gjelder ikke når arbeidsgiver dekker flyreiser innenfor EØS-området.

 

Firmabil
Firmabil som benyttes til besøksreiser, skattlegges etter ordinære firmabilregler.

 

Parkeringskostnader
Arbeidsgivers dekning av parkeringskostnader på besøksreiser er skattepliktig som lønn. Dette gjelder for eksempel dekning av parkeringskostnader på flyplass når skattyter benytter bil mellom hjemmet og flyplassen.

 

Garasje/parkeringsplass ved pendlerboligen
Har ansatt kostnader til parkering i tilknytning til pendlerboligen, behandles dette
som en del av losjikostnadene.

 

Ikke skattemessig pendler
Hvis den ansatte ikke anses som skattemessig pendler vil arbeidsgivers dekning av utgifter til besøksreiser være skattepliktig.

 

Utenlandsk pendler med kildeskattekort
Arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt 25 % (evt 16,8 % uten trygdeavgift) kan ikke få dekket utgifter til besøksreiser skattefritt av arbeidsgiver.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"