Mine områder
Hjelp

Bilgodtgjørelse når arbeidstaker er “en rask tur innom jobben”

av Ivar Grøndahl1

Kan bilgodtgjørelse til  en reise mellom hjem og kontoret utbetales skattefritt når ansatte er “en rask tur innom jobben” før de reiser ut på oppdrag?

 

“Kort-stopp regelen”

“Kort-stopp regelen” kan gi ansatte skattefri bilgodtgjørelse når de er innom kontoret og ellers er på yrkesreise, hvis de ikke utfører ordinært arbeid der.

 

Hva kan arbeidstaker kreve?

Det er ikke regulert i lov eller forskrift hva arbeidstakere kan kreve i bilgodtgjørelse når de er på reise for arbeidsgiver. Det følger av tariffavtale eller bedriftsintern avtale hva som kan kreves i godtgjørelse. 

 

Statens særavtale

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, er en avtale som gjelder staten som arbeidsgiver og ansatte i statlige virksomheter. Mange private bedrifter har valgt å gjøre denne avtalen gjeldende i sin virksomhet, andre bedrifter kan ha utarbeidet egne interne avtaler.

 

Lovdata: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

 

Hva kan utbetales skattefritt?

For at utbetalingen kan gjøres skattefritt, må reisen være en yrkesreise. Etter forskrift til skatteloven § 6-44-13 bokstav e) er reisen i eksempelet over en yrkesreise.

 

 

 • Som yrkesreise anses:
 • Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise.

Eksempel:

 • Per reiser hjemmefra og er innom kontoret for å ta med noen vareprøver som en kollega lagde ferdig kvelden før. Per reiser videre ut til kunden, og deretter direkte hjem. Han kan etter statens særavtale kreve bilgodtgjørelse for hele reisen. Satsen som gjelder i særavtalen er kr 4,90 per km. 

 

 • Per kan motta skattefri bilgodtgjørelse for hele reisen denne dagen da han kun var innom kontoret i kort tid og ikke utførte ordinære arbeidsoppgaver. Den trekkfrie satsen er kr 3,50 per km. For at utbetalingen skal være skattefri, må han i tillegg levere reiseregning som minst inneholder:
  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  • formålet med reisen,
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

 

Oppmøtested

Hvis Per i mer enn to uker reiser hver dag til kontoret før han reiser ut på oppdrag, anses det som en arbeidsreise fordi kontoret da anses å være et fast arbeidssted. Dette følger av forskrift til skatteloven § 6-44-11 bokstav c)

 

 

 • “Oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker”


Kombinert arbeids- og yrkesreise

Ved reise til/fra fast arbeidssted via ikke fast arbeidssted, regnes merreise utover avstanden mellom bolig og fast arbeidssted som yrkesreise.

 

Når Per reiser direkte ut til kunden, og så til kontoret og arbeider der 2 timer før han reiser hjem, gjelder ikke “kort-stopp regelen”. 

 • 30 km fra hjem til kunde
 • 50 km fra kunde til kontoret
 • 20 km fra kontoret og hjem
 • Totalt kjørt denne dagen er 100 km. 

Merreise = yrkesreise blir da 100 km minus 40 km = 60 km 

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle Regel POD

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"