Mine områder
Hjelp

Nytt grunnbeløp (G) i folketrygden gjeldende fra 1. mai 2024

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎23-05-2024 15:28 av Morten A. Karlsen VISMA )

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 24. mai 2024.

 

Nytt Grunnbeløpet (G) er fra 1. mai 2024 kr 124 028,-

 

 

1/5 2023 - 30/4  2024

1/5 2024 - 30/04 2025

1 G

kr   118 620

kr  124 028

3/5 G

kr     71 172

kr    74 417

1,5 G

kr   177 930

kr  186 042

6 G

kr   711 720

kr  744 168

7,1 G

kr   842 202

kr  880 599

 

Ytelser fra NAV

Grunnbeløpet (G) har betydning for flere ytelser fra NAV. NAV yter inntil 6 ganger grunnbeløpet i blant annet sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger.

 

Begrensningen på 6 G gjelder også i arbeidsgiverperioden på sykepenger og omsorgspenger. Enkelte bedrifter har avtale med sine ansatte om at denne begrensningen ikke gjelder.

 

Etterbetaling fra og med mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned.

 

Oversikten på NAV sine sider for historiske grunnbeløp.

 

Feriepenger over 60 år

Ansatte over 60 år har rett til en uke ekstra ferie, og 2,3 % feriepenger med maks 6 G som grunnlag. Enkelte bedrifter har i tariffavtale eller bedriftsintern avtale ikke denne begrensningen.

 

Lån gitt av arbeidsgiver

Som hovedregel beskattes fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold dersom renten er lavere enn en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet.

 

Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes etter sktl. § 5-12 fjerde ledd ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet:

– ikke overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden på utbetalingstidspunktet (ikke årsgjennomsnittet), og

– tilbakebetalingstiden er på høyst ett år. Det må finne sted en reell tilbakebetaling innen fristen

 

Etterlønn ved dødsfall

Dette gjelder lønn som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Beløp under 1,5 G er skattefrie.

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1 G. Premiesatsen for 2024 er 2,7 %.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle Regel POD

 

Payroll -grunnbeløpet blir oppdatert av Visma.
Visma Lønn - grunnbeløpet oppdateres ved at du velger oppdater grunndata.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"