avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brexit - vil dette påvirke trygdeytelser?

Nå er Brexit et faktum, og fra og med 1. februar 2020 vil Storbritannia verken være EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Det har vært knyttet mye usikkerhet til hvilken betydning Brexit får, blant annet hvordan dette vil påvirke trygdeytelser.

 

Det er nå klart at Brexit ikke vil endre Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter som før Brexit. Det vil si at ytelser som har blitt innvilget vil fortsette å løpe, og nye søknader vil fortsatt bli behandlet etter dagens EØS-forordning i overgangsperioden.

 

Overgangsperioden skal i utgangspunktet vare frem til 31. desember 2020, men det er mulighet for forlengelse. Hva som vil være gjeldende etter overgangsperioden er fortsatt ikke avklart.

 

Norge har, sammen med de andre EØS/Efta-statene, forhandlet frem en avtale med Storbritannia som speiler relevante deler av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia. Denne avtalen betyr at nordmenn som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet og/eller bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, vil beholde de rettighetene de har i dag i henhold til EØS-avtalen. Det samme vil gjelde for deres familiemedlemmer.

 

Du kan lese mer om dette tema på regjeringens nettside om Norge og brexit.