Mine områder
Hjelp

Utleggstrekk i lønn og godtgjørelse

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:16 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Eksempler på utleggstrekk kan være ubetalte skatter, kommunale avgifter, merverdiavgift, bidragsgjeld, bøter osv. Hvilken offentlig myndighet kan pålegge utleggstrekk? Det er blant annet namsmannen, skatteoppkreveren (kemneren), skattekontoret eller Statens Innkrevingssentral.

 

Arbeidsgiver trenger ikke ansattes samtykke for å foreta utleggstrekket. Ansvaret for unnlatt trekk kan rettes direkte mot arbeidsgiver dersom trekk etter pålegget ikke er gjort.

 

Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden av forskuddstrekket. Trekket skal gjøres etter det mottatte pålegget når arbeidsgiver utbetaler, eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse.

 

Dersom ansatte avslutter arbeidsforholdet mens utleggstrekket pågår, plikter arbeidsgiver å melde fra til skatteoppkrever eller skattekontoret om dette.

 

Utleggstrekk - skatt
Utleggstrekk pålagt av skatteoppkreveren, utleggstrekk-skatt, skal settes på skattetrekkskontoen sammen med forskuddstrekket. Utleggstrekk-skatt skal betales inn terminvis med samme frister som for forskuddstrekk.

 

Det er kun utleggstrekk-skatt som skal overføres til skattetrekkskontoen.

 

Prioriteten for flere trekk
Når arbeidsgiver mottar flere trekkpålegg for en ansatt, gir dekningsloven § 2-8 regler for hvordan trekkene skal prioriteres.

(a) krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (bidragstrekk),
(b) krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling,
(c) krav på bøter,
(d) krav på skatt eller offentlig avgift,
(e) andre krav

Dersom det er krav som ikke kan dekkes samtidig og er likt prioritert, skal arbeidsgiver trekke det kravet som kom først.

 

Eksempel 1 - Trekk med samme prioritet:

Det er kommer krav om utleggstrekk-skatt (etter bokstav e) fra kommune A. En uke etter kommer det utleggstrekk-skatt (etter bokstav e) fra kommune B. Trekket til kommune A skal trekkes ferdig før trekket til kommune B iverksettes.


Eksempel 2 - Trekk med forskjellig prioritet:

Ansatt trekkes utleggstrekk-skatt (etter bokstav e). Arbeidsgiver mottar nytt pålegg om trekk. Denne gangen er det krav på bøter (etter bokstav c). Utleggstrekk-skatt har dårligere prioritet enn krav på bøter. Arbeidsgiver må derfor stoppe utleggstrekk-skatt inntil trekket på bøter er ferdig.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"