Mine områder
Hjelp

Bruker du riktig tabelltype når avregningsperioden er avkortet ved ferie?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:20 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når du avgjør tidsrommet lønnen gjelder for, skal alle dager i tidsrommet regnes med, også fraværsdager som lørdager, søndager og hellig- og høytidsdager. For ansatte som jobber deltid, og hvor avregningsperioden er en måned, skal måneds-tabell benyttes.

 

Når ansatte avvikler ferie, skal feriedagene ikke regnes med i avregningsperioden.

 

Eksempel: Lønn avregnes en gang hver måned, og månedstabell benyttes. I juni skal den ansatte avvikle 12 dager ferie, og ha lønn for to uker. Ved utbetaling av lønn for disse to ukene, må du endre fra månedstabell til 14-dagers-tabell.

 

Trekk-tabellene skal benyttes slik:

 

Antall dager det betales lønn for

Tabelltype

Minst 25 dager - maks 1 måned og 3 dager

Månedstabell

18 til 24 dager

Uketabell for 3 uker

11 til 17 dager

14-dagers-tabell

5 til 10 dager

Uketabell

Inntil 4 dager

passende dag-tabell

 

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"