cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Reglene for foreldrepenger endres fra 1. juli

by Monica Bremtun-Olaussen - (Updated ‎26-06-2018 10:48 by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Fra 1. juli i år endres reglene for foreldrepengeperioden. Stønadsperioden skal nå deles i tre like deler. Den totale foreldrepengeperioden forblir uendret.

 

Perioden med foreldrepenger skal etter lovendringen fordeles på følgende måte: Fedre- og mødrekvoten blir utvidet fra 10 til 15 uker. Perioden foreldrene selv kan velge hvordan skal fordeles seg imellom, vil da bli redusert til 16 uker dersom de har valgt 100 % uttak, og 26 uker ved 80 % uttak.

 

Utvidet foreldrepengeperiode for flerlingforeldre

Det er også vedtatt å øke foreldrepengeperioden for flerlingforeldre. Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig, økes perioden med foreldrepenger fra 5 eller 7 uker til 17 eller 21 uker ekstra, avhengig av om det er valgt 100 prosent eller 80 prosent uttak.

 

Foreldre som får tre eller flere barn samtidig, får 46 eller 56 uker ekstra med foreldrepenger avhengig av om det er valgt 100 prosent eller 80 prosent uttak.

 

Fra og med 1. juli

Endringene i folketrygdloven trer i kraft 1. juli 2018, og gjelder for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse finner sted 1. juli 2018 eller senere.

 

Utvidet rett til permisjon

Når flerlingforeldre nå får en utvidet rett til foreldrepenger, så utvides også perioden arbeidstaker kan kreve permisjon iht. arbeidsmiljøloven § 12-5 (1). Det fremkommer av bestemmelsen at foreldrene har rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Dette vil si at når antall uker med foreldrepenger økes, så økes automatisk antall uker arbeidstaker har krav på permisjon.

 

Arbeidstaker har også, slik som tidligere, krav på tilleggspermisjon i 12 måneder etter permisjon med foreldrepenger, jfr aml § 12-5 (2).

 

Vi ser nærmere på denne og andre lovendringer på Regeloppdatering 2018 - lønn og personal