Mine områder
Hjelp

Bruker du riktig tabelltype når avregningsperioden er avkortet ved ferie?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 11:20 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når du avgjør tidsrommet lønnen gjelder for, skal alle dager i tidsrommet regnes med, også fraværsdager som lørdager, søndager og hellig- og høytidsdager. For ansatte som jobber deltid, og hvor avregningsperioden er en måned, skal måneds-tabell benyttes.

 

Når ansatte avvikler ferie, skal feriedagene ikke regnes med i avregningsperioden.

 

Eksempel: Lønn avregnes en gang hver måned, og månedstabell benyttes. I juni skal den ansatte avvikle 12 dager ferie, og ha lønn for to uker. Ved utbetaling av lønn for disse to ukene, må du endre fra månedstabell til 14-dagers-tabell.

 

Trekk-tabellene skal benyttes slik:

 

Antall dager det betales lønn for

Tabelltype

Minst 25 dager - maks 1 måned og 3 dager

Månedstabell

18 til 24 dager

Uketabell for 3 uker

11 til 17 dager

14-dagers-tabell

5 til 10 dager

Uketabell

Inntil 4 dager

passende dag-tabell

 

4 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hvor velger man hvor vidt det er månedstabell, 14-dagers tabell mv? Hvorfor velger ikke systemet det for oss? Trodde det lå nok informasjon inne i grunndata, valg av tidsrom for tilbakeføring mv som gjør at systemet automatisk velger korrekt tabell.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Jeg har hatt ansatte/vikarer der selskap utbetaler pr måned og hvor den ansatte/vikaren har lønn/timer som utgjør mindre enn normalt for en måned, jeg fikk da beskjed fra skatteetaten at jeg skulle bruke måneds tabell og ikke overstyre, det var opp til den ansatte og evt. endre søke om annet skattekort. Så skjønner ikke helt at dere da sier vi skal overstyre?

kristin Tønne
CONTRIBUTOR **
av kristin Tønne

Kan man velge tabelltype i lønnskjøringen? Etter det jeg kan se av tabelloppsett så er ikke det mulig. Da må tabelltype endres ved å inn på hver enkelt ansatt. Med 120 ansatte på samme lønnskjøring hvor de har ulik lengde på ferie i juni, juli og august er det en kjempejobb å endre og så endre tilbake etter godkjent lønnskjøring. Jeg tenker det jevner seg ut i løpet av året. 

 

av Ivar Grøndahl1

Tone

skattebetalingsforskriften

§ 5-10-2.Beregning av forskuddstrekk etter tabell

(2) Når det avgjøres hvor langt tidsrom godtgjørelsen gjelder for, skal alle dager i tidsrommet regnes med, også fraværsdager (når ikke utbetaling fra NAV-kontoret erstatter lønnen), lørdager og søndager, hellig- og høytidsdager. Tidsrom som det etter § 5-7-1 og § 5-7-2 ikke skal foretas forskuddstrekk for, skal ikke medregnes. Når skattyteren ikke har lønn i ferien, skal feriedager ikke medregnes.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"