avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Diett på reiser til utlandet

av Karianne Robøle-Sørensen

Det kom nye satser for diett som gjelder for reiser fra og med 1.juni 2020. Her forklarer vi hvilke satser og beregningsmåter som gjelder når ansatte reiser til utlandet. Diett på reiser i Norge er forklart her.

Hvilke satser har den ansatte krav på?

Utgiftsdekning er ikke lovregulert, ansattes krav på dekning av reisekostnader må derfor avtales. På mange arbeidsplasser er det avtalt å utbetale diett i medhold av Statens særavtaler for å dekke ansattes merutgifter til mat på reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge satser og bestemmelser i særavtalene. Fra 1. juni 2020 gjelder nye satser for diett.


Nye satser for diett i Statens særavtaler fra 1.juni 2020

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge gjelder når ansatte reiser til utlandet. Den som reiser har som hovedregel krav på den diettsatsen som gjelder for det landet han/hun reiser til - dvs oppdragslandet for reisen. De fleste land, og enkelte byer, har egne diettsatser beregnet på grunnlag av kostnadsnivået landet/byen. Satsene ligger som vedlegg til utenlandsavtalen.

 

Bruk av satsene på reiser uten overnatting

 

Reisens varighet

​Diettsats

​6 - 12 timer

​50 % av diettsatsen som gjelder for oppdragsstedet

​Over 12 timer uten overnatting 

​Full diettsats som gjelder for oppdragsstedet

 

Sats ved reiser som varer utover hele døgn

 

Reisens varighet

​Diettsats

Påfølgende døgn 6 - 12 timer 

50 % av diettsatsen som gjelder for oppdragsstedet

​Påfølgende døgn over 12 timer 

​​​Full diettsats som gjelder for oppdragsstedet

 

Trekkfrie satser ved reise til utlandet

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk.

 

De trekkfrie satsene er like ved reiser i Norge og utlandet

 

Trekkfrie satser i 2020

Reisens lengde

Sats

For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer

Kr 200

For reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 400

For reiser med overnatting på hotell

Kr 589

For reise med overnatting på pensjonat

Kr 164

For reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privat

Kr 91

 

Eksempler

Dagreise til utlandet med måltidstrekk

Den ansatt har vært på tjenestereise til Danmark. Hun reiste hjemmefra 06.00 og kom hjem kl 21.00 samme dag. Lunsj ble servert på møtet. Sats for Danmark kr 1230

 

Statens sats 

SKD`s trekkfrie sats 

Kr. 1 230

Kr. 400

Måltidstrekk 

Måltidstrekk

30% av kr. 1 230 = kr. 369

30% av kr. 400 = kr. 120

Krav på diett = kr. 861

Trekkfri diett = kr. 280

 

Reisen varer mer enn 12 timer. Den ansatte kan derfor etter særavtalen kreve satsen for ett døgn, kr 1230. Den trekkfrie satsen er den samme som reiser i Norge, kr 400 (reisen varer mer enn 12 timer, men er uten overnatting). Måltidstrekket beregnes både i kravet på diett etter særavtalen og den trekkfrie satsen.

 

Kravet på diett etter særavtalen: kr 861

Trekkfri diett: kr 280

Trekkpliktig diett: kr 581

 

Er du i tvil om hvordan du beregner diett riktig, eller andre spørsmål knyttet til reiseregninger? Følg hele eller deler av vår webinarserie Reiseregninger fra A-Å.