Mine områder
Hjelp

Diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn

av Anonymous (Oppdatert ‎28-04-2021 14:28 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fra 1. januar 2019 trådte nye trekkregler i kraft for beregning av diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn. Det betyr at Skattedirektoratets (SKD`s) trekkfrie satser og statens satser for diettgodtgjørelse på slike reiser nå er forskjellig.

Statens satser

Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Avhengig av type reise, har denne avtalen forskjellige beregningsmåter for diett. En reisetype er reise med overnatting. På slike reiser skal diettgodtgjørelsen beregnes etter døgnsatsen, kr. 780,- pr. døgn. En annen reisevariant er reiser med overnatting, men hvor reisen avsluttes seks timer eller mer inn i det påfølgende døgnet. I det påfølgende døgnet vil den ansatte ha krav på diettgodtgjørelse etter satsene som gjelder for dagsreiser. Dette medfører at satsen for det påfølgende døgnet vil variere, avhengig av om reisen varer over eller under tolv timer inn i påfølgende døgn.

I praksis betyr dette følgende:

 

Eks 1:
Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 16.00

Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer

Krav på diett etter statens satser:
kr. 780 + kr. 307 (dagsats, reise med varighet 6 -12 timer) = kr. 1 087

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 21.00

Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer

Krav på diett etter statens satser:
kr. 780 + kr. 570 (dagsats, reise med varighet over 12 timer) = kr. 1 350

Skattedirektoratets trekkfrie satser

Som en følge av de nye reglene er det overnattingstypen som bestemmer den trekkfrie diettsatsen for det påfølgende døgnet. Det betyr at hvis den ansatte eksempelvis har overnattet på hotell, vil den trekkfrie diettsatsen for både overnattingsdøgnet og det påfølgende døgnet være hotellsatsen, kr. 578. 

 

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting på hotell fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 16.00

Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer

Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 578 + kr. 578 = kr. 1 156

 

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting på pensjonat fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 16.00

Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer

Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 161 + kr. 161 = kr. 322

 

Eks 3:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 21.00

Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer

Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 89 + kr. 89 = kr. 178  

 

Som eksemplene viser, har det ingen betydning for den trekkfrie diettsatsen hvor mange timer utover seks timer inn i det påfølgende døgnet reisen varer. Det er kun overnattingstypen døgnet foran, som bestemmer den trekkfrie diettsatsen for siste del av reisen.

 

Måltidstrekk påfølgende døgn

Dersom arbeidsgiver har forpliktet seg til å følge statens satser, og dekker ett eller flere måltider, skal måltidstrekket gjennomføres i både statens sats og SKD`s trekkfrie sats - dette gjelder også når måltider dekkes i det påfølgende døgnet.

 

Eks:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 - tirsdag kl. 16.00

Påspandert lunsj tirsdag.

Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer

Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 307                                      = kr. 1 087

Måltidstrekk (grunnlag for måltidstrekk er alltid døgnsats): kr. 780 * 30% = kr.    234

Diettgodtgjørelse etter statens sats                                                               = kr.   853

 

Trekkfri diettsats: kr. 89 + kr. 89                                        = kr. 178

Måltidstrekk (grunnlag for trekk; faktisk sats): 89 * 30% = kr.  27
Trekkfri diettgodtgjørelse                                                   = kr. 151

Trekkpliktig fordel: kr. 853 - kr. 151 = kr. 702

 

Trekkfri- og trekkpliktig fordel

Følger arbeidsgiver statens satser, betyr det at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkfri- og en trekkpliktig fordel, også for det påfølgende døgnet.

 

Ønsker du å lære mer om dette temaet, delta på vårt Lønnsforum vår 2019

For Visma Lønn klikk her

 

For Huldt & Lillevik Lønn klikk her

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"