Mine områder
Hjelp

Endringer i lønnsbeskrivelser til a-meldingen fra 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:51 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det er 2 nye lønnsbeskrivelser fra januar 2019:

 

Kontantytelse - Tips

(For Visma Lønn: a-meldingsnummer 9150)
Trekkpliktig: Ja
Grunnlag arbeidsgiveravgift: Ja

 

Tips, også kalt drikkepenger, er skattepliktig inntekt og skal fra 2019 rapporteres i a-meldingen.

 

Som arbeidsgiver skal du oppgi beløpet i a-meldingen og foreta forskuddstrekk og beregne
arbeidsgiveravgift av utbetalingen. Du må derfor holde oversikt over fordeling av tips mellom dine ansatte, uansett om tipsen gis direkte fra en kunde eller ved fordeling fra deg som arbeidsgiver.

 

Naturalytelse - Skattepliktig personalrabatt

(For Visma Lønn: a-meldingsnummer 8150)

Trekkpliktig: Ja
Grunnlag arbeidsgiveravgift: Ja

 

Det er innført klarere rammer for hva som kan mottas som skattefri personalrabatt i arbeidsforhold.

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Rabatten kan
ikke overstige 50 prosent av markedsprisen for den enkelte vare eller tjeneste. Det er innført en øvre beløpsgrense for hvor mye som kan mottas skattefritt. Denne grensen er kr 7000.

Beløpsgrensen gjelder pr arbeidsgiver, pr år.

 

For at det skal være en personalrabatt er det et krav om at arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i sin virksomhet. Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Det er gjort unntak fra kravet om omsetning i konsernforhold.

 

Personalrabatter som ikke fyller vilkårene er skattepliktige fullt ut. Hvis beløpsgrensen overskrides er det overskytende skattepliktig.


4 lønnsbeskrivelser utgår fra januar 2019:

Utgiftsgodtgjørelse - Overtidsmat
Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse Elbil
Naturalytelse - Bedriftsbarnehageplass
Naturalytelse - Tilskudd Barnehageplass

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"