Mine områder
Hjelp

Svalbard - Lønnstrekkordningen - Satser naturalytelser 2019

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:50 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Kost og losji
Fritt opphold pr. døgn (kost og losji) kr 125 pr. døgn (+1 fra 2018)
Kost (alle måltider) kr 89 (+1 fra 2018)
Kost (to måltider) kr 70 (+1 fra 2018)
Kost (ett måltid) kr 46 (+1 fra 2018)
Losji (eget rom eller delt rom) kr 36 (uendret fra 2018)

 

Fri bolig:
inntil 40 kvm kr 2 800 pr. måned (+100 fra 2018)
41–65 kvm kr 4 000 pr. måned (+100 fra 2018)
66–90 kvm kr 6 300 pr. måned (+100 fra 2018)
91–125 kvm kr 7 100 pr. måned (+200 fra 2018)
over 125 kvm kr 8 200 pr. måned (+200 fra 2018)

 

Dersom arbeidsgiver subsidierer den skattepliktiges bokostnader skal det foretas beskatning dersom den faktiske husleie er lavere enn fordelssatsen for fri bolig. Skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom fordelssatsen for fri bolig og faktisk husleie.

 

Fri bil
kr 1 900 pr. måned (uendret fra 2018)

 

Elektronisk kommunikasjon
Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2019. (uendret fra 2018)

 

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser mv.
Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2019.

 

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 700 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

 

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2019.

 

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2019.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"