Mine områder
Hjelp

Er arbeidsgivers julegaver til ansatte alltid skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎04-06-2021 12:29 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Alle gaver som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold skal i utgangspunktet regnes som skattepliktig fordel. Dette gjelder både når gaven gis av arbeidsgiver og av arbeidsgivers forretningsforbindelser.

 

Det finnes imidlertid enkelte unntak. Jubileumsgaver og gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver, kan være skattefrie. 

 

Skattereglene setter flere vilkår for skattefritaket.

 

Generell ordning

Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at julegaven må gis til alle ansatte.

 

Dette vilkåret gjelder ikke når gaven gis av en kunde eller leverandør.

 

Naturalytelse

Gaven må være en gjenstand, en tjeneste, en opplevelse (f eks teaterbilletter) eller gavekort som ikke kan veksles i kontanter. Gaven er ikke skattefri når den gis som kontanter.

 

2 000 kroner

Så lenge verdien av gaven(e) ikke overstiger 2 000 kroner pr ansatt pr inntektsår, utløses ikke skatteplikt. Denne beløpsgrensen gjelder den samlede verdien av gaver fra arbeidsgiver og forretningsforbindelser i løpet av et inntektsår. Er verdien av gaver høyere enn 2 000 kroner, er den overskytende verdien trekkpliktig.

 

Verdien av varen/tjenesten

Det er verdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved vurderingen av om gaven er innenfor den skattefrie satsen. Ikke hva arbeidsgiver har betalt for varen/tjenesten, men den prisen som er allment tilgjengelig.

 

Eksempel nr 1: Arbeidsgiver har fått rabatt på kjøp av julegaver til ansatte og betalt 2 000  kroner pr gave pr ansatt. Allment tilgjengelig pris er 2 500 kroner. De ansatte har ikke mottatt andre gaver i løpet av året. Skattepliktig fordel vil i dette eksemplet være 500 kroner pr ansatt.

 

Eksempel nr 2.: Arbeidsgiver har kjøpt julegaver til en verdi av 1 800  kroner pr ansatt. I tillegg har enkelte ansatte mottatt gave fra en forretningsforbindelse til en verdi av 1 000 kroner. Det er ingen skattepliktig fordel for ansatte som kun har mottatt gave fra arbeidsgiver. Ansatte som også har mottatt gave fra forretningsforbindelsen har til sammen mottatt julegaver til en verdi av 2 800 kroner, og har derved en skattepliktig fordel på 800 kroner.

 

Gaver ved andre anledninger

Julegaver kan gis i tillegg til jubileumsgaver eller f eks gaver når ansatt slutter eller "går av med pensjon".

 

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år

kr  8 000

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25

Kr  4 000

Ansatt gifter seg

Kr  4 000

Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år

Kr  4 000

Ansatt går av med pensjon

Kr  4 000

Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år

Kr  4 000

 

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. anses i praksis ikke som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

 

Nytt fra 2021

Det er i statsbudsjettet for 2021 foreslått at beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold øker fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Det er også foreslått å fjerne vilkåret om at gaver må være etter en generell ordning i bedriften for å kunne gis skattefritt. Det er ikke foreslått endringer i beløpsgrensene på jubileums- eller oppmerksomhetsgaver.

 

Lønnsforum Høst 2020

Naturalytelser er et av temaene på Lønnsforum Høst 2020 - årets viktigste arena for oppdatering for deg som jobber med lønn og personal.

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"