Mine områder
Hjelp

OTP - Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎17-06-2021 08:41 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Det vil gi bedre oversikt over pensjonssparingen når pensjonskontoen følger arbeidstaker gjennom forskjellige arbeidsforhold.

 

Arbeidsgivers pensjonsordning

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling.

 

Egen pensjonsleverandør

Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstaker velger selv. Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

 

Informasjon om egen pensjonskonto

I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Arbeidstakeren vil også få informasjon fra andre pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis for arbeidstakeren. I informasjonen fra pensjonsleverandørene vil det fremgå at arbeidstakeren kan logge inn på Norsk Pensjon for å få nærmere informasjon om pensjonskapitalbevisene.

 

Plikt til å informere

Arbeidsgiver skal før medlemmet tas opp i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gi medlemmet informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, herunder om risiko, forventet avkastning og kostnader. I tillegg skal medlemmene før opptak i pensjonsordningen og gjennom medlemstiden gis tilstrekkelig informasjon til at de kan foreta velfunderte investeringsvalg. Det skal bl.a. gis informasjon om betydningen av gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Når medlemmet har få år igjen til uttak av pensjon, skal foretaket gi informasjon om risikoreduserende tiltak. Pensjonsleverandøren skal på anmodning fra medlemmet gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen.

 

Før overføring av medlemmets pensjonskapitalbevis til foretakets pensjonsordning skal foretaket skriftlig opplyse medlemmet om:

  • at overføringen vil bli gjennomført med mindre medlemmet reserverer seg mot dette,
  • hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon de forvaltes i,
  • virkningene av overføringen for medlemmet, herunder om kostnader og mulige investeringsvalg for den del av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital,
  • at medlemmet får informasjon om sine kostnader, investeringsvalg mv. knyttet til pensjonskapitalbevisene fra institusjonene som forvalter disse,
  • at medlemmet har adgang til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon
  • adgangen til å flytte midlene knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital.

 

12-måneders regelen fjernes

Fra 1. januar 2021 skal arbeidstaker som slutter i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, ha rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, bl.a. fordi pensjonskapital fra kortvarige arbeidsforhold nå i mange tilfeller vil kunne samles på egen pensjonskonto i stedet for å forvaltes i små enkeltstående pensjonskapitalbevis.


Mer info finner du på;

Regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Forskrift om overgangsregler til lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

 

Lønnsforum Høst 2020

OTP er et av temaene på Lønnsforum Høst 2020 - årets viktigste arena for oppdatering for deg som jobber med lønn og personal.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"