Mine områder
Hjelp

Er bruk av firmahytte i påskeferien alltid skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎22-04-2024 15:42 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Påskeferien har for mange startet og du har kanskje ansatte som benytter bedriftens firmahytte i påsken.

 

Firmahytte/leilighet

Firmahytte eller leilighet er hytte/fritidsbolig som arbeidsgiveren har anskaffet eller leid til

bruk for de ansatte i fritiden. Likestilt med bedriftshytte er tidsparter knyttet til en bestemt fritidsbolig eller et bestemt fritidsboliganlegg som de ansatte har adgang til å benytte.

 

Leie av fritidsbolig til bruk for en enkelt ansatt anses ikke som et skattefritt velferdstiltak som en bedriftshytte kan være.

 

Norge eller utlandet

Bruken av hytter/fritidsboliger eller leiligheter i utlandet vurderes på samme måte som bruken av tilsvarende typer hytter/leiligheter i Norge i forhold til om det er et skattefritt velferdstiltak.

 

Velferdstiltak

Dersom bedriftens hytte er disponibel for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, i tillegg til at alle ansatte har lik rett til å disponere firmahytta eller leiligheten, vil en slik ordning anses som en skattefri naturalytelse.

 

Vedtekter

Det bør være vedtekter som viser hvem som kan benytte hytta og hvordan bruken fordeles mellom de ansatte. I tillegg bør den faktiske bruken av firmahytta loggføres.

 

Bedrifter med få ansatte

Dersom bedriften har få ansatte, vil bruksretten for hver enkelt ansatt være så stor at fordelen for den enkelte vil anses som skattepliktig. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at fordelen vil være skattepliktig dersom det er færre enn ti personer som har disposisjonsrett. 

 

Det betyr imidlertid ikke at mindre bedrifter ikke har mulighet til å tilby sine ansatte bruk av firmahytte. I bedrifter med færre enn ti ansatte, kan en firmahytte eies eller leies sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det til sammen vil være ti eller flere personer som har rett til å disponere hytta. De ansattes bruk av hytta er da skattefri når alle eller en betydelig gruppe ansatte har tilgang til bruk av firmahytta.

 

I enkelte tilfeller kan en bedriftshytte bli et skattefritt velferdstiltak selv om det er færre enn 10 ansatte, dersom bruken for den enkelte ellers fremstår som et rimelig velferdstiltak.

 

Flere hytter/leiligheter

Har bedriften flere hytter eller leiligheter som kan disponeres av ansatte, kreves det som utgangspunkt at forholdstallet mellom hytter og ansatte er én til ti for at bruken skal anses som et rimelig velferdstiltak. Har bedriften for eksempel tre hytter som kan disponeres fritt, må det i utgangspunktet være minst 30 ansatte som har disposisjonsrett for at bruken skal anses som et rimelig velferdstiltak.

 

Morselskap sin hytte

Skattefritaket for bruk av bedriftshytte vil også normalt gjelde der et morselskap stiller en

hytte til disposisjon for de ansatte i heleid datterselskap, forutsatt at vilkårene ovenfor er oppfylt.

 

Attraktive perioder

Hvis bruken av firmahytte i hovedsak er forbeholdt f eks bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil bruken være en skattepliktig fordel for disse. Dette vil også gjelde dersom et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, som for eksempel juli måned for sommerhytte ved sjøen eller i påskeferien for en hytte på fjellet.

 

Skatteplikt, men ikke trekkplikt

En eventuell skattepliktig fordel fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva leieverdien anses å være for tilsvarende hytter på stedet i det aktuelle tidsrommet (markedsleie). Verdien vil være skattepliktig, men ikke trekk- eller avgiftspliktig.

 

Rapportering i a-meldingen

Arbeidsgiver innrapporterer en eventuell skattepliktig fordel som:

​Type: Naturalytelse

​Lønnsbeskrivelse: Annet

​Trekkplikt: Nei

​Grunnlag arbeidsgiveravgift: ​Nei

 

Dersom vilkårene for skattefritak er oppfylt, vil de ansattes bruk av firmahytte være unntatt fra skatte- og rapporteringsplikten.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"