Mine områder
Hjelp

Er feriepenger trekkfrie for "Grensegjenger" i 2023?

av Ivar Grøndahl1

Dette gjelder lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig, men hvor mottaker omfattes av norske trygderegler, som  for eksempel grensegjenger og flypersonell.

 

Se i a-ordningen sin veiledning for hvilke grupper ansatte dette gjelder.

 

Nytt fra 2023

Tidligere år har skattekort til grensegjenger blitt skrevet ut med 10 %. Trygdeavgift i 2022 var 8,0 %, slik at feriepenger utbetalt i 2022 var uten trekk av trygdeavgift.

 

I 2023 er skattekort til grensegjenger skrevet ut med satsen på trygdeavgift, 7,9 %. Det betyr at det skal trekkes trygdeavgift i 12 måneder i 2023. 

 

Feriepenger til grensegjenger er dermed ikke trekkfrie.

 

Hvem er grensegjenger

En grensegjenger er en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige, eller mellom Norge og Finland, og som får lønn for arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen.

 

Grensegjenger betaler skatt i sitt hjemland av lønn opptjent i Norge. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat. Inntektsmottaker som har dokumentert overfor Skatteetaten at han oppfyller kravet for å være grensegjenger, mottar et skattekort med trygdeavgiften som skal betales.


Se i a-ordningen sin veiledning hvordan du skal rapportere "Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for en person som er medlem av folketrygden". A-ordningen sin veiledning.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også
Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"