Mine områder
Hjelp

Er julebordet skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎23-04-2024 15:48 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Julebordsesongen nærmer seg, og vi får stadig spørsmål om hvilke skatteregler som gjelder for de ansatte.

 

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

I Norge er det tradisjon for å bruke “noen kroner” på velferdstiltak for de ansatte, og det er mange som gir arbeidstakerne påkostede julebord. Ofte dekker også arbeidsgiver utgifter for ledsagere. Norske skatteregler bygger på at norske bedrifter kan «gjøre stas» på de ansatte, og at tradisjonelle julebord med jobben er skattefrie.

 

Arbeidsgiver bør likevel være litt på vakt med hensyn til de skattemessige fellene man kan gå i. Et velferdstiltak for eksempel i form av julebord er skattefritt dersom:

 

  • Alle eller en betydelig gruppe av de ansatte får tilbud om å være med
  • Det dreier seg om naturalytelser
  • Tiltaket er «rimelig»
  • De totale kostnadene for velferdstiltak på årsbasis er innenfor grensen «rimelig»

Alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften må få tilbud

Begrunnelsen for skattefritaket er at slike arrangementer kan skape bedre samhold, motivasjon og arbeidsglede. Det er derfor en forutsetning at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften får tilbud om å være med på julebordet. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, forutsatt at tiltakene er noenlunde likeverdige.

 

Hva om partnere er med?

Tradisjonelle julebord med jobben er skattefrie, som nevnt over. Det er også skattefritak for utgifter som dekkes for ektefeller/partnere/ledsagere.

 

Pensjonister

Skattefritaket omfatter også tidligere ansatte som har gått av med pensjon.

 

Overnattingsreiser

Velferdstiltak med overnatting, både i Norge og i utlandet, med eller uten partner kan også være skattefritt.

 

Arbeidsgiver kan dekke maksimalt to overnattinger, for eksempel fra fredag til søndag. Det har ingen betydning om turen er lagt til midtuke, det må ikke være i helgen (det var et krav tidligere). Ved opphold i utlandet bør man sjekke at prisen ikke overstiger kostnaden på et tilsvarende opphold i Norge. Normalt aksepteres det inntil to slike turer i året.

 

Bedriften kan gjerne legge opp til lengre opphold enn to overnattinger, men da må resten av oppholdet ha et faglig opplegg. Det faglige opplegget må dokumenteres. Deltar ledsagere/partnere på en slik forlenget tur blir det skatteplikt for andelen av kostnader som faller på ledsageren for hele turen.

 

Praksisendring skatte-abc 2023

Når reisen er mer enn 2 overnattinger er utgangspunktet skatteplikt for kostnadene til hele reisen. Dette gjelder selv om oppholdet med reise blir billigere enn innenfor grensen på to overnattinger. 

 

Dersom den ansatte selv dekker kostnadene ved det forlengede oppholdet, eller arbeidsgivers dekning av kostnadene til det forlengede oppholdet behandles som lønn, eventuelt etter reglene om skattefri gave, kan den første delen av oppholdet likevel behandles som skattefritt velferdstiltak hvis vilkårene for det ellers er oppfylt.

 

Hold et øye med de totale kostnadene

Selv om det kan dekkes relativt høye kostnader, må arbeidsgiver likevel ha et øye på de totale kostnadene. Summen av velferdstiltakene må være «rimelig». Det er ikke gitt noen klare grenser, men begrepet rimelig må måles mot hva som til enhver tid er vanlig i arbeidslivet.

 

Vær klar over at det ikke er noen skattemessige begrensninger når det gjelder servering av alkohol. Likevel setter de fleste arbeidsgivere en grense for dette.

 

Hva om det deltar andre enn egne ansatte på julebordet?

De gunstige reglene om skattefrie velferdstiltak gjelder for de som er knyttet til bedriften. Som tilknyttet bedriften anses i tillegg til den ansatte også den ansattes familie, eiere, styremedlemmer, aksjonærer som jobber i bedriften, deltidsansatte og korttidsansatte. Valgt revisor anses også i denne sammenheng som knyttet til bedriften.

 

Forretningsforbindelser anses ikke som tilknyttet bedriften. Dette kan for eksempel være; ekstern regnskapsfører, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere. Kostnadene for disse anses som representasjon, og er ikke fradragsberettiget for bedriften. Det gis fradrag for den forholdsmessige delen av utgiftene som faller på de som er knyttet til bedriften.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også  

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"