Mine områder
Hjelp

Skattefrie eller skattepliktige gaver?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎22-04-2024 15:33 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det kan gis  gaver i arbeidsforhold skattefritt innenfor rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet.

 

Generell ordning

Det er ikke noen vilkår for skattefrihet at gavene gis etter en generell ordning i bedriften. 

 

Naturalytelse

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. 

 

Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

 

Styremedlemmer

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer.

 

Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet. 

 

Et styremedlem kan motta skattefri gave fra hvert av de selskapene som man har verv i. Dette gjelder også styremedlemmer for selskaper i en konsernstruktur.

 

Gaver fra kunder/leverandører

Nedenfor finner du en tabell med satser for skattefrie gaver. Verdien av gaver fra kunder og leverandører inngår i de maksimale fordelsbeløpene.

 

Arbeidsgiver ansvarlig

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt rapportere i a-meldingen skattepliktige fordeler. I tillegg skal du også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver som kunder/leverandører gir til dine ansatte når de skattefrie beløpsgrensene er passert.

 

Interne reglement

Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som for eksempel blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

 

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om regelverket.

 

Satser

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år

8.000 kroner

Årlige gaver, f eks julekurv

5.000 kroner

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25

4.000 kroner

Ansatt gifter seg

4.000 kroner

Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år, eller ansatt går av med pensjon

4.000 kroner

Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år

4.000 kroner

 

Eksempel på gaver fra arbeidsgiver/leverandør

  • Ansatt som fyller 50 år mottar gave fra sin arbeidsgiver til en verdi av 3.000 kroner. I tillegg mottar vedkommende også gave fra arbeidsgiverens leverandør til en verdi av 2.000 kroner. Totalt har gavene da en verdi på 5.000 kroner. Skattefri grense er 4.000 kroner. Det overskytende av den skattefrie grensen er skattepliktig. Arbeidsgiver må her lønnsinnberette en skattepliktig fordel på 1.000 kroner, og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Flere vilkår samme inntektsår

Det kan skattefritt gis flere gaver når jubileer skjer samme inntektsår.

 

Eksempel: 

 

 

Ansatt fyller 50 år, gifter seg og har vært i bedriften i 20 år. 

Skattefrie gaver dette året:

  • 8.000 kroner - ansatt i 20 år
  • 4.000 kroner - gifter seg
  • 4.000 kroner - fyller 50 år
  • 5.000 kroner - generelle gaver uten spesiell anledning

21.000 kroner kan mottas som skattefrie gaver i dette eksempelet

 

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv. innenfor et vanlig prisnivå, anses i praksis ikke som skattepliktig for mottaker. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme året ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. 

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"