avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Halv skatt på lønn før jul

Det er forskjellige regler i forhold til om det er måneds- 14-dagers- eller annen time-avlønning.

 

For ansatte som har:

  • månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember.
  • 14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.
  • betaling pr time, dag eller uke gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.
  • pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk for hele november eller desember.

 

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?
I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

 

Naturalytelser
Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som f eks firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

 

Skattekort
Skattekortene er skrevet ut basert på forskuddstrekk i 10,5 måneder. Det er trekkfritak på feriepenger, og det er halv skatt på lønn før jul. Det finnes unntak, blant annet for sjøfolk bosatt i utlandet som har trekk i 12 måneder.

 

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk
Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

 

OBS!
Kildeskattekort
For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

Lønnsforum høst 2019
Naturalytelser, kildeskattekort og trekkplikt er et av flere temaer på Lønnsforum Høst 2019. Les mer om den spennende agendaen, steder og datoer her.